Du er her

Terapeut - (Psykolog/Psykologspesialist)

Barne-, ungdoms- og familieetaten - MST- teamet i Trondheim

Om Bufetat 

Barne-, ungdoms- og familieetatens (Bufetat) hovedoppgave er å gi brukerne våre hjelp og støtte uansett hvor de bor i Norge. Bufetat har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, samlivstiltak, ekteskapssaker, adopsjon, rettferdsvederlag, tilskuddsforvaltning, ungdomsutveksling, ungdomsinformasjon og vold i nøre relasjoner. Bufetat er organisert i fem regioner med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som hovedkontor i Oslo. Bufetat er underlagt Barne- og familiedepartementet.

Region Midt-Norge består av fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal. Regionens administrasjon er lokalisert i Trondheim.

Ønsker du en spennende terapeutstilling med god støtte gjennom MSTs kvalitetssikring og behandlingsprinsipper? 

Ønsker du fleksibel arbeidstid med gode rammebetingelser?

Trives du med kombinasjon av selvstendig- og teambasert arbeid?  

Da hører vi gjerne fra deg! 


Informasjon om arbeidsstedet og stillingen
Barne-, ungdoms og familieetaten har egne enheter som driver med Multisystemisk terapi (MST), som er en tidsavgrenset, familiebasert behandlingsmetode for ungdom med alvorlige atferdsvansker. Terapeutene jobber i hjem, nærmiljø og skole med foreldre og ungdom, der ungdommen står i fare for å bli plassert utenfor hjemmet. MST er en evidensbasert metode utviklet i USA, og implementeringen i Norge ledes av Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU). I region Midt- Norge drives det totalt fire MST- team. Et team består av tre-fire terapeuter og en veileder som er faglig og administrativ leder av teamet. Behandlingen er tilgjengelig 24 timer i døgnet, 7 dager i uka. Tilgjengelighet er regulert gjennom egen avtale for MST-terapeuter, og er godt økonomisk kompensert. Stillingen innebærer selvstendig arbeid, fleksibel arbeidstid og kontinuerlig faglig utvikling gjennom ukentlig veiledning og regelmessige fagseminarer.

Ved et av våre MST- team i Trondheim har vi ledig fast 100 % stilling som MST- terapeut. Hos oss vil du være en del av et spennende fagmiljø som er opptatt av å vedlikeholde og videreutvikle kompetanse.

Vi anbefaler at du leser litt om MST på www.nubu.no/mst og www.bufdir.no/mst.


Hva vil arbeidsdagen din bestå av? 

 • Terapeutisk arbeid etter MSTs behandlingsprinsipper og praksis 
 • Koordinere det faglige arbeidet i hver enkelt sak og samarbeide nært med bla. skole, PPT, barnevern og psykisk helsevern 
 • Delta i ukentlig veiledning, ukentlig konsultasjon og kontinuerlig opplæring
 • Utføre MSTs kvalitetsikringsrutiner 
 • Drive informasjonsarbeid om MST


Hvilken bakgrunn har du?

 • Utdanning og autorisasjon som psykolog, fortrinnsvis psykologspesialist, eller en mastergrad innen helse- og sosialfag med erfaring fra terapeutisk arbeid
 • Søkere med bachelor i helse- og sosialfag med minimum 2 års klinisk videreutdanning, og relevant erfaring fra målgruppen kan komme i betraktning til stillingen
 • Erfaring fra klinisk eller terapeutisk arbeid, gjerne med familier og barn/ungdom
 • Søkere bør ha noe kjennskap til metodens teoretiske fundamentet. Det vil si systemteori, kognitiv atferdsterapi og sosial læringsteori
 • Videreutdanning eller erfaring fra familieterapi og arbeid med barn og ungdom med alvorlige atferdsvansker er ønskelig
 • Du må ha gode engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig
 • God skriftlig fremstillingsevne er viktig
 • Relevant datakunnskap
 • Førerkort for bil og kunne disponere bil i tjenesten


Hvem ser vi etter?

 • Evne til å arbeide selvstendig og systematisk, og kunne skriftliggjøre sitt arbeid
 • En forutsetning for stillingen er et ønske om, og mulighet til å arbeide fleksibelt
 • Ansvarsbevisst med gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig og systematisk
 • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt


Hva får du hos oss?

 • Grundig opplæring i modellen
 • Ukentlig veiledning i det kliniske arbeidet
 • Faglig oppfølging og utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser med mulighet for å inngå avtale om spesialisering
 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ, psykolog (kode 0794) p.t. kr 563 900 - 650 300 pr. år (lønnstrinn 62-70) eller som psykolog med godkjent spesialitet (kode 1304) p.t. kr 734 400 - 825 900 pr.år (ltr. 76-80) eller klinisk sosionom (kode 1173) i lønnsramme 18, alt. 7-11, p.t. kr 468 300 - 543 500 pr. år (lønnstrinn 51-60). Annen utdanningsbakgrunn innplasseres i henhold til statlig lønnsregulativ og lokal lønnspolitikk for Bufetat. Stillingskode og lønnsplassering vurderes etter utdanning og ansiennitet
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til gunstig rente, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.


Opplysninger til deg som søker

Den som tilsettes må ha mulighet til å kunne arbeide svært fleksibelt, og inngå i en turnus som gir tilgjengelighet 24 timer i døgnet, 7 dager i uka for familiene. Tilgjengeligheten er regulert gjennom egen avtale for MST - terapeuter. 

 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25
 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk
 • Stillingen er p.t. lagt til MST-team 2 Trøndelag Sør, Trondheim
 • Politiattest må fremlegges ved eventuell ansettelse, jf lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges med søknaden
 • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge
 • Den som ansettes må ha førerkort for bil og kunne disponere bil i tjenesten
 • Ansettelsesprosessen gjøres i samarbeid mellom Bufetat og NUBU, og søkere må være inneforstått med at NUBU får innsyn i søknader.

Mer informasjon om MST finner du på http://www.nubu.no 

Det vil bli arrangert opplæringsuke for nye ansatte i MST i Oslo  24. - 28. januar 2022. Det forutsettes at aktuelle søkere har mulighet til å delta på denne opplæringen. 

 

Kontaktinformasjon

MST veileder Erlend Steffensen, tlf. 466 17 606, e-post erlend.steffensen@bufetat.no

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse skal tas med ved et eventuelt intervju eller legges ved elektronisk.


Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
27. oktober 2021