Du er her

Teamleder/veileder for FFT-team

Barneverntjenesten i Bærum, Avdeling tiltak

Sammen skaper vi et godt og klimaklokt samfunn for våre nærmere 130 000 innbyggere, både i dag og i årene som kommer. Vi skaper rammer som bidrar til at de aller minste kan leke og lære og at de som trenger en hjelpende hånd får en hverdag preget av mestring, mening og verdighet. Vi gjør et bredt spekter av arbeidsoppgaver, og felles for oss alle er ønsket om å skape et samfunn som er godt å leve i. Bli med og sett spor.

Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).

Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.

Barneverntjenesten i Bærum kommune er en av Norges største barneverntjenester med cirka 125 årsverk og 140 ansatte. Barneverntjenesten består av barnevernsjef, avdeling stab og seks fagavdelinger; avdeling barnevernvakt, mottak og akutt, avdeling undersøkelse, avdeling barn, avdeling ungdom, avdeling omsorg og avdeling tiltak. Barneverntjenesten ønsker å gå foran innen kvalitetsarbeid på barnevernområdet, drifter spesialiserte hjelpetiltak som FFT og MST-CAN og er vertskommune for Asker og Bærum barnevernvakt.

Funksjonell familieterapi (FFT) er organisert i Avd. tiltak, som har ca. 20 stillinger fordelt på familieterapeuter og psykologer. Avd. tiltak arbeider med hjemmebaserte tiltak i familien for å styrke foreldrekompetansen. FFT-teamet består for tiden av 3 terapeuter og teamleder. 

FFT er en evidensbasert familiebehandling for ungdom med bekymringsfull atferd eller alvorlige atferdsvansker. Den kliniske modellen i FFT bygger på flere tiårs utfalls- og prosessforskning og er en integrativ tilnærming med en bred psykoterapeutisk og familieterapeutisk kunnskapsbase. Behandlingsmodellen krever en høy grad av klinisk kompetanse og utgjør et terapeutisk rammeverk med både klare retningslinjer for behandlingen og fleksibilitet for tilpasning til den enkelte familie. Barneverntjenesten i Bærum samarbeider med Nasjonalt Utviklingssenter for Barn og Unge (NUBU) om kvalitetssikring og oppfølging av FFT-teamet.

Mer informasjon om FFT finner du på http://www.nubu.no/ 

Førstegangsintervju på stillingen avholdes i uke 35.


Arbeidsoppgaver 

Teamleders/veileders viktigste oppgave er å legge til rette for at terapeutene i teamet gjennomfører behandlingsforløp med høy grad av metodeintegritet, ettersom dette er vesentlig for at FFT-behandlingen skal bli vellykket. Teamleder vil også fungere som FFT-terapeut med direkte klinisk arbeid. Terapeutene i et FFT-team har selvstendig behandlingsansvar i sine saker og har fleksibel arbeidstid til å organisere det kliniske arbeidet opp mot hver enkelt familie. FFT-behandling kan foregå både poliklinisk og i hjemmet.

Teamleder/veileder vil få en unik mulighet til å jobbe med en familieterapeutisk behandlingsmodell som har vist gode resultater for familier og ungdom med atferdsvansker. FFT bygger på en bredde av teoretiske retninger innen psykoterapi og familieterapi, og utgjør en faglig spennende utviklingsmulighet. Teamleder vil få opplæring og regelmessig oppfølging av nasjonal FFT konsulent ved NUBU. 


Arbeidsoppgaver/ansvarsområder for FFT-leder

 • Teamleder for FFT-terapeutene
 • Faglig og administrativt ansvarlig for teamet
 • Budsjettansvar
 • Ansvar for ukentlig gruppeveiledning og individuell veiledning av terapeutene etter FFTs prinsipper og praksis
 • Samarbeid med FFT-konsulent om kontinuerlig kompetanseutvikling i FFT-teamet
 • Ansvar for inntak i FFT
 • Ansvar for at FFTs kvalitetssikringsrutiner følges, inkludert løpende rapportering til NUBU
 • Ansvar for systemarbeid innad i organisasjonen og overfor samarbeidsinstanser 
 • Familieterapeutisk arbeid etter FFTs kliniske modell
 • Koordinere det faglige arbeidet i hver enkelt sak
 • Deltakelse i utviklingsarbeid/fellesaktiviteter i barneverntjenesten for øvrig


Kvalifikasjoner 

 • Psykolog/Psykologspesialist eller mastergrad/hovedfag i helse og sosialfag med minimum 2 års klinisk videreutdanning i familieterapi, samt bredde og lang erfaring fra terapeutisk arbeid Fortrinnsvis personer med bakgrunn som psykolog/psykologspesialist
 • Klinisk erfaring som FFT-terapeut
 • Bred klinisk bakgrunn innenfor systemteori, familieterapi, kognitiv atferdsterapi, sosial læringsteori og foreldreveiledning
 • Erfaring fra relevant terapeutisk arbeid, gjerne med familier og barn/ungdom med alvorlige atferdsvansker
 • Det er ønskelig med relevant ledererfaring
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Gode engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig
 • Søker må ha sertifikat og kan disponere tjenestebil  

•Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet  


Personlige egenskaper 

 • Evne til god og tillitsbyggende kommunikasjon med mennesker i vanskelige livssituasjoner, kollegaer og samarbeidsinstanser
 • Inneha god rolleforståelse og samarbeidsevne
 • Gode lederegenskaper, beslutningsevne og evne til å oppnå resultater gjennom andre
 • Evne til å arbeide selvstendig og systematisk
 • Evne til og erfaring med å skaffe seg oversikt og arbeide strukturert og planmessig
 • Stor arbeidskapasitet, robust og kan tåle variasjon i arbeidstempo
 • Interesse for faglig og etisk refleksjon
 • Lærevillig og evne til å inspirere og engasjere
 • Ansvarsbevisst, nøyaktig og effektiv
 • En forutsetning er mulighet for å arbeide fleksibelt 


Vi tilbyr
Arbeid i en av Norges største barneverntjenester som:  

 • aktivt deltar på en rekke utviklingsarenaer og etterstreber å være i forkant av den faglige utviklingen
 • tør å satse og prøve ut nye veier og metoder innen barnevernfaget, og som arbeider strategisk og systematisk med kvalitetsutvikling
 • er utviklingsorientert og endringsrettet, og som er opptatt av arbeidsmiljøet
 • gir tilbud om opplæring i Kvellomodellen og Barnesamtalen DCM
 • Offentlig tjenestepensjonsordning 
 • Kompetanseutviklingsstipend
 • Tilgang til hytter og ferieleiligheter i inn- og utland

 
Annet:  

 • Originale eller bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med ved intervju
 • Ansettelsesprosessen foretas i et samarbeid mellom Bærum kommune og NUBU. Søkere må være innforstått med at NUBU får innsyn i søknader
 • Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6


Kontaktinformasjon 

 • Anne Lothe Brunstad, teamleder/veileder FFT, tlf. 400 17 620
 • Bernadette Christensen, fagdirektør NUBU, tlf. 902 06 105
 • Mari Hagve, barnevernsjef, tlf. 482 84 842


Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
19. august 2020