Du er her

Teamleder Bipolar-team / ass. avdelings­leder

Oslo universitetssykehus HF, Nydalen DPS

Oslo universitetssykehus er Norges største helseforetak med over 22 000 ansatte. Vi har en rekke nasjonale funksjoner innen spesialisert medisin, og har landets mest avanserte traumemottak.

Vi har stor aktivitet innen forskning, utprøvende behandling, opplæring, utdanning og innovasjon hvor vi er med å utvikle morgendagens medisiner og behandlinger. Oslo universitetssykehus skal være en lærende og skapende organisasjon med et arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt.

Nydalen DPS er et distriktspsykiatrisk senter i Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus. Vårt opptaksområde er bydelene Sagene, Nordre Aker og Bjerke med tilsammen ca. 110.000 innbyggere. Nydalen DPS består av fire seksjoner: Seksjon allmennpsykiatrisk poliklinikk og Seksjon psykose- og akuttbehandling i Gullhaugveien 12 i Nydalen, Seksjon døgnbehandling i Lovisenberggaten 4G og Seksjon psykiatrisk legevakt i Storgaten 40.

Vi har ledig fast stilling som teamleder for nyopprettet bipolar- team. Stillingen er en delt stilling hvor ca 50 % er knyttet til funksjonen som ass. avdelingsleder. Som akademisk sykehus har vi særlige forpliktelser til å forske og undervise, alle ansatte kan derfor bli pålagt undervisning. For stillinger hvor det er pålagt ved lov med norsk autorisasjon, kreves fremleggelse av autorisasjonsdokument før tiltredelse. Dokumenter knyttet til utdanning skal skannes inn som vedlegg til søknaden. To referansepersoner bes oppgitt i søknaden.


Arbeidsoppgaver 

Stillingen er organisert i stab til avdelingsleder og er en delt stilling hvor 50 % er knyttet til ledelse av nyopprettet bipolar- team og 50 % er knyttet til funksjonen som ass. avdelingsleder.

Bipolar-teamet er etablert som et matriseteam med medarbeidere fra Nydalen DPS og FOU avd. Målgruppen er pasienter med nyoppdaget eller kjent bipolar lidelse henvist fra egen avdeling eller øvrige avdelinger i Klinikk PHA. Tilbudet er spesialisert utredning og behandling hvor forskning, brukermedvirkning og bruk av ny teknologi i behandlingen er tett integrert. Bipolar-teamet organiseres som et klinisk forskningsprosjekt og det forutsettes etablert behandling ved lokalt DPS før henvisning.

Funksjonen som ass. avdelingsleder utgjør ca. 50% av stillingen. Ass. avdelingsleder leder avdelingens pasientsikkerhetsråd og fagråd, representerer avdelingen i klinikkens pasientsikkerhetsråd og har et overordnet ansvar på avdelingsnivå for fag- og kvalitetsarbeid. Ass avdelingsleder inngår i avdelingens ledergruppe og deltar i ulike fora i Klinikk Psykisk helse og avhengighet.


Kvalifikasjoner 

 • Utdanning på universitets- eller høyskolenivå. Søker bør være spesialist i psykiatri eller psykologi
 • Erfaring fra poliklinisk spesialisthelsetjeneste for voksne
 • Ledererfaring og formell lederkompetanse er ønskelig
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Søker må beherske et skandinavisk språk, skriftlig og muntlig
 • Det er ønskelig med forskningserfaring eller interesse for forskning

 
Personlige egenskaper 

 • Gode samarbeidsevner og evne til å kommunisere
 • God organisasjonsforståelse og motivasjon til forbedringsarbeid og endringsprosesser
 • Evne til å arbeide strukturert og systematisk
 • God arbeidskapasitet, fleksibilitet og serviceinnstilling
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Vi tilbyr 

 • Et godt arbeidsmiljø med fokus på kompetanse og fagutvikling
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter til faglig utvikling
 • Engasjerte kolleger
 • Deltagelse i forskning

 

Kontaktinformasjon: Erlend Hangaard, avdelingsleder, tlf. 913 27 689.

 

Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Arbeidssted
Oslo universitetssykehus HF, Nydalen DPS
Søknadsfrist
17. mars 2019