Du er her

innlagt på sykehus

Originalartikkel
Publisert
5. juni 2010

Vold blant pasienter med psykotiske lidelser i psykisk helsevern for ungdom er mangelfullt undersøkt. Som den første i Norge gir den foreliggende undersøkelsen en systematisk gjennomgang av vold i en psykoseavdeling for ungdom