Du er her

Stipendiatstilling i “Prosjekt dobbelkompetanse i psykologi” tilknyttet Lovisenberg sykehus

Universitetet i Oslo - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Stilling som medfører forskningskompetanse og spesialitet i barne- og ungdomspsykologi, med fokus på behandling av eksekutive vansker hos ungdom med ADHD.

Velkommen som søker! 
For fullstendige utlysingstekst, se www.uio.no/om/jobb

Annonsen er fra Psykologtidsskriftets november-utgave som har utgivelse 1. november 2022 

 

Søknadsfrist
1. desember 2022