Du er her

«Man burde kanskje spurt seg hva det var som gjorde at enkelte følte at krymping var et godt bilde på det som hendte med psyken i en terapitime»

Publisert
2. januar 2019

Mange vil mene at lånordet «hodekrymper» for psykolog og psykiater (hentet fra amerikansk headshrinker) ikke er særlig god norsk. Samtidig er språket vårt fullt av slike oversettingslån. I tilfellet hodekrymper er det fremmede språkbildet fullstendig oversatt med norske elementer, i motsetning til ekte lånord (som sexy og chatte) eller hybridlån (frike ut og kule ned). Det parallelle uttrykket «hjernekrymper» vil nok legge seg i kategorien hybrid, og er i mine øyne bedre. Begge lånordene dukket opp i Norge i smusslitteraturen fra midten av 60-årene, og skyldtes sikkert late oversettere (eller like sannsynlig: underbetalte). I dag gir «hodekrymper» en del flere treff hvis man søker i Nasjonalbiblioteket, mens det ved Google-søk er omvendt. Det tyder på at hjernekrymperne vinner frem.

I USA, der hodekrympingen ifølge Etymonline kom i utstrakt bruk i 50-årene, er det etter hvert forkortet til bare «shrink» (begrepet er først registrert på trykk i Thomas Pynchons The Crying of Lot 49 fra 1966). Headshrinker skal ha oppstått i filmstudioene i Hollywood, antageligvis med henvisning til en søramerikansk urfolksstammes praksis med en gang iblant å krympe overvunne fienders hode. Kannibalfilmer og eksotiske jungeleventyr var i hvert fall på moten på denne tid, skriver J.A. Lieberman (2015). Det er også et eksempel på en i utgangspunktet nedvurderende betegnelse som ble så allmenngjort at det fullstendig har mistet sitt sting. I utgangspunktet burde man kanskje spurt seg hva det var som gjorde at enkelte følte at krymping var et godt bilde på det som hendte med psyken i en terapitime.

Du må være abonnent eller medlem av Psykologiforeningen for å lese videre.

Ikke abonnent? Få 12 papirutgaver og ubegrenset tilgang til alle digitale utaver for 1495 i året

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 56, nummer 1, 2019, side 56

Kommenter denne artikkelen

https://www.etymonline.com/word/head-shrinker

Anderson, C L., Boysen, A.M., Esensten, S., Lam, G.N. & Shadish, W.R. (1954). Medical experiences in communist POW camps in Korea. The Journal of the American Medical Association 1954; 156: 120–122

Diesen, E. (red.) (1953). Innstilling fra Utvalget til å greie ut spørsmålet om vårt psykologiske forsvarsberedskap. Forsvarsdepartementet

Lieberman, J.A & Ogas, O. (2015). Shrinks: The Untold Story of Psychiatry. New York, Little, Brown and Company

Friheten 18. april 1953, s. 6: «Washington frykter krigsfangens hjemkomst».

Ritchie E.C. (2002). Psychiatry in the Korean War: Perils, PIES, and Prisoners of War. Military Medicine, 167, 11: 898–903

Taylor, K. (2017). Brainwashing: The Science of Thought Control. Oxford: Oxford University Press, 2. utgave