Du er her

To spesial­rådgivere innen selvmords­forebygging

RVTS Øst

RVTS Øst står for «Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging helseregion øst».  Vår ambisjon er å være blant de fremste kompetansemiljøene som bidrar til utvikling av praksis i tjenester som arbeider med traumer, vold og selvmordsforebygging.

Vi tilbyr støtte til kompetanseutvikling i tjenesteapparatet.Vi tilbyr langsiktige samarbeid om kompetanseutvikling i kommuner, helseforetak, offentlige etater og ideelle organisasjoner i helseregion øst.

Helseregion øst omfatter fylkene Innlandet, Oslo og Viken. Vårt oppdrag fra myndighetene er å bidra til implementering av regjeringens handlingsplaner innen feltene forebygging av vold, overgrep, menneskehandel, terror, traumelidelser, selvskading, selvmord.

RVTS Øst er en del av stiftelsen Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør.

RVTS Øst satser bredt på selvmordsforebygging. Forebygging av selvmord og selvskading krever innsats både i spesialisthelsetjenesten og i kommunen. Vår strategi på fagområdet inkluderer kompetanseutvikling i form av undervisning og veiledning, utvikling av webbaserte fagressurser og undervisningsfilmer, deltakelse i forskningsprosjekter, og arbeid med organisering av behandlingstilbudet basert på ny og oppdatert kunnskap. Vi samarbeider nært med myndighetene og andre kunnskapssentra på området.

Vi har nå ledig stilling for to spesialrådgivere som vil være med og utvikle vår kunnskap og innsats.
 

Vi søker kandidater til stillingen som

 • Har utdanning som psykiater eller psykologspesialist, eller annen relevant helse-sosialfaglig eller samfunnsvitenskapelig utdanning
 • Har erfaring og kompetanse i arbeid med selvmordsatferd og selvskading i spesialisthelsetjeneste og/eller kommune, eller annet selvmordsforebyggende arbeid
 • Har interesse og/eller erfaring fra primærforebygging (universalforebygging)
 • Har interesse for system- og kvalitetsutvikling i organisasjoner-  gjerne innen fagområdet
 • Er faglig oppdatert innen suicidologi og har kunnskap om traumatologi
 • Har undervisnings- og veiledningskompetanse
 • Er initiativrik, fleksibel og selvstendig, og har gode samarbeidsevner
 • Er samfunnsengasjert


Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.


Vi tilbyr

 • Fast 100 % stilling
 • Et dynamisk og spennende fagmiljø bestående av erfarne spesialrådgivere med spisskompetanse innen vold, traume og selvmordsforebygging
 • Gode muligheter for egen faglig utvikling
 • Gode pensjons-, forsikrings- og personalordninger
 • Fleksitidsordning
 • Moderne lokaler i Nydalen, rett ved T-bane og busser

  

For spørsmål om stillingen kontakt spesialrådgiver Synøve Magnussen Wiig, e-post synove.wiig@rvtsost.no, tlf. 918 95 512 eller områdeleder Gro Eriksen, e-post gro.eriksen@rvtsost.no, tlf. 970 31 764.


Søknad med CV sendes inn elektronisk via Jobbnorge.no. Søknader vurderes fortløpende. Ikke send eksamensbevis og attester før det forespørres.
 

Lenke til annonsen

Søk på stillingen
 

Arbeidssted
RVTS Øst
Søknadsfrist
1. mars 2019