Du er her

Spesial­rådgiver

Norsk psykologforening - Fagpolitisk avdeling

Norsk psykologforening er en profesjonsforening for autoriserte psykologer i Norge med over 9000 medlemmer. Som profesjonsforening ivaretar vi medlemmenes faglige og økonomiske interesser og driver en utstrakt videre- og etterutdanning. Psykologforeningen er tilsluttet Akademikerne. Sekretariatet har 45 medarbeidere og heltids president.

For snarlig tiltredelse søker vi:                                                                      
SPESIALRÅDGIVER i Fagpolitisk avdeling


STILLINGEN
Fagpolitisk avdeling består av fagsjef og seks rådgivere som har ansvar for ulike fagpolitiske områder. Avdelingens hovedoppgaver er å sikre et godt faglig beslutningsgrunnlag for Psykologforeningens standpunkt og bistå politisk ledelse med formidling av fagpolitikk og påvirkningsarbeid. Som spesialrådgiver hos oss får du anledning til å fordype deg i ulike fagområder. Stillingen byr på spennende og unike oppgaver i et stimulerende fagmiljø.

Vi ønsker en jevnere kjønnsbalanse i avdelingen og oppfordrer menn til å søke.


KOMPETANSE OG ERFARING
Søkere må:

  • være autorisert psykolog
  • ha svært god muntlig og skriftlig formidlingsevne
  • ha gode samarbeidsevner


Vi ønsker at vår nye medarbeider har:

  • erfaring fra psykisk helsevern
  • erfaring fra arbeid med barn og unge
  • arbeidet innenfor forskjellige tjenesteområder (erfaring med eller interesse for tjenesteutvikling)
  • interesse for helseøkonomi
  • erfaring med politisk påvirkningsarbeid

Arbeidssted er i Kirkegata 2, i Oslo, i trivelige lokaler. Vi tilbyr konkurransedyktige lønns- og pensjonsbetingelser. Noe reisevirksomhet må påregnes.


Nærmere opplysninger ved:
Fagsjef Åste Herheim, e-post aste@psykologforeningen.no, tlf. 909 52 871.

Søknad med CV sendes snarest som e-post til: stillinger@psykologforeningen.no eventuelt til Åste Herheim, Norsk psykologforening, Pb. 419 Sentrum, 0103 Oslo.

 

Søknadsfrist
8. mai 2019