Du er her

Spesialist i nevropsykologi

Helse Stavanger HF - Klinikk psykisk helsevern voksne / avdeling sikkerhet

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no

Klinikk psykisk helsevern voksne (KPHV) yter spesialiserte helsetjenester for den voksne delen av befolkningen i Sør-Rogaland. Klinikken består av 4 DPS avdelinger, lokalisert til Egersund, Sandnes, Sola og Stavanger, samt avdelinger for akutt, alder, affektiv psykose og sikkerhet beliggende på Våland. 

KPHV har ledig nyopprettet stilling som spesialist i nevropsykologi hos nevropsykologisk laboratorium. Enheten har pr. i dag 1/1 testtekniker og 1/1 spesialist i nevropsykologi og holder til på Våland i Stavanger. Nevropsykologisk undersøkelse benyttes ved spørsmål om eller verifisert sykdom eller skade i hjernen, differensialdiagnostikk. Nevropsykologisk laboratorium mottar et bredt utvalg av problemstillinger som inkluderer kognitiv svikt knyttet til psykiske lidelser, demenstilstander, hjerneskader, hjerneslag, tumorer, cerebrale infeksjoner, epilepsi, toksiske hjerneskader, autoimmune sykdommer, førerkortvurdering og utviklingsforstyrrelser. Det gjøres også vurderinger av tilstand før og etter medikasjon, operasjon eller andre former for behandling. Utredningen foregår stort sett poliklinisk, men også innlagte pasienter utredes. Henvisningene kommer fra alle avdelinger på sykehuset, fra andre sykehus og unntaksvis fra primærleger.

Enheten er organisert i avdeling sikkerhet. 

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.


Arbeidsoppgaver

 • Nevropsykologiske undersøkelser og utredninger.
 • Funksjonsdiagnostikk
 • Differensialdiagnostikk
 • Forløpsdiagnostikk
 • Veiledning, undervisning


Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som psykolog
 • Psykologspesialist med spesialisering i nevropsykologi. Psykologer med påbegynt spesialiseringsløp innen nevropsykologi vil også bli vurdert
 • Relevant klinisk erfaring og utredningskompetanse vektlegges
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå


Personlige egenskaper

 • Faglig engasjement
 • Selvstendig og strukturert
 • Ansvarsbevisst
 • Gode samarbeidsevner


Vi tilbyr

 • Veiledning av spesialist innen nevropsykolog
 • Ved ansettelse av psykolog med påbegynt spesialisering i nevropsykologi vil det bli lagt til rette for spesialisering
 • Relevant kursing
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Gode velferdsordninger

 
Kontaktinformasjon: Stian Stangeland Maroni, spesialist innen nevropsykologi, tlf. 51 51 51 15, e-post stian.stangeland.maroni@sus.no og Stig Arild Skretting, avdelingssjef, tlf. 51 51 55 52.


Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
22. desember 2019