Du er her

Spesialist i klinisk nevropsykologi/Psykolog

Helse Stavanger HF - Spesialpoliklinikk, Nevropsykiatrisk team

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no.

Vi søker en engasjert psykolog til vårt nevropsykiatriske team. Ønsker du varierte arbeidsoppgaver, kjekke kolleger og faglige utfordringer, så kan dette være stedet for deg. 

Nevropsykiatrisk team er et av fire team på Spesialpoliklinikken. De øvrige teamene er Autismeteamet, Sped- og Småbarnsteamet og CL-teamet.  Nevropsykiatrisk team er et avdelingsovergripende team for alle poliklinikkene og postene i PH BURA. Teamet består av 3 psykologer. I tillegg har teamet en overlege, og en testtekniker/kontorleder. Oppstart er så snart som mulig.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 


Arbeidsoppgåver 

 • Teamets hovedoppgave er nevropsykologisk utredning.
 • Nevropsykologisk utredning består av kartlegging av funksjoner som generelle evner, oppmerksomhet, hukommelse, språk, motorikk, resonnering og egenledelse.
 • Utredningene gjennomføres med nevropsykologisk anamnese, standardiserte tester, spørreskjema og observasjoner.
 • Det er varierte problemstillinger av ervervet og/eller medfødt problematikk, med en jevn fordeling av kjønn og alder.
 • Utredningene foregår individuelt, i samarbeid med henviser, foreldre og instanser som er involvert i barnet.
 • Nevropsykologisk utredning av personer mellom 0-30 år.
 • Konsultasjoner/undervisning til andre behandlere i klinikken om nevropsykiatriske tilstander og utredninger av disse.
 • Kurs og undervisning for andre yrkesgrupper.
 • Kurs og undervisning for pårørende, skoler, barnehager eller barnevernsinstitusjoner.
 • Veiledning av kolleger.


Kvalifikasjonar 

 • Vi søker etter spesialist i klinisk nevropsykologi, evt. psykolog som snart er ferdig med sin spesialisering til klinisk nevropsykolog.
 • Det legges vekt på evne til samarbeid, samt evne til å arbeide selvstendig i hver enkelt sak.
 • Relevant erfaring, referanser og personlig egnethet vektlegges.
 • Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.
 • Ved tilbud om stilling må du legge frem tilfredsstillende politiattest (vandelsattest), jf. Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).


Personlege eigenskapar 

 • Du bidrar positivt til et faglig og kollegialt godt miljø
 • Du har god faglig vurderingsevne, arbeider målrettet og strukturert
 • Du har engasjement for fagfeltet/pasientgruppen, og ønsker å videreutvikle kompetansen din
 • Du behandler pasienter profesjonelt og empatisk, er imøtekommende og viser respekt
 • Du evner å tilpasse og formidle kompleks informasjon til pasienter, pårørende og andre samarbeidspartnere
 • Det er viktig at en kan samarbeide med andre, både internt og eksternt, samtidig som en også må kunne jobbe selvstendig i hver enkelt sak
 • Det legges vekt på personlig egnethet 


Vi tilbyr 

 • Et inkluderende arbeidsmiljø preget av humor, åpne dører og faglig nysgjerrighet
 • En spennende og utfordrende jobb
 • Sykehuset har en utstrakt forskningsvirksomhet
 • Ved behov vil veiledning i henhold til videre spesialisering bli imøtekommet
 • På sikt håper vi på at det blir mulighet for å forske på/utvikle metoder sammen med Nevropsykiatrisk enhet
 • Avlønning for psykolog er ihht. hovedoverenskomst
 • Gode pensjons og forsikringsordninger
 • Gode velferdstilbud som blant annet turgruppe og bedriftsidrettslag


Kontaktinformasjon: Karen Helene Hovland Instebø, leder/fagleder, e-post karen.helene.hovland.instebo@sus.no


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
12. mars 2021