Du er her

Fantomord

Noen ord fins bare som feil. Internasjonalt kalles de «fantomord», på islandsk «draugorð».

Ifølge eldre definisjoner må et fantomord ha stått i en ordbok. Men hvor går grensen for hva som er en ordbok i dag? Du kan google «nitidig» og få 30 800 treff. Hvis du begrenser søket til «sider på norsk», har det jammen vokst til 31 100, derav flere som gir seg ut for hjelpemiddel i riktig norsk og godtar ordet. Da er det vel OK? Nei, det heter nitid og ikke noe annet. Her er noen til av de vanligere: «henspeile på» er en blanding av gjenspeile og henspille på. «Viderekommende elever» er viderekomne. «Passivisere» er riktig hvis det er ment ‘gjøre passiv’, men å gjøre fredelig(ere) er å pasifisere. Fantomordet er «passifisere».

Noen fantomord virker fornuftige. En regel som tas på forhånd, er vel en «forhåndsregel»? Nei, en forholdsregel. At noe tas inn i noe annet, burde kanskje hete «innkorporere», men heter inkorporere. Hva er i veien med «tankeevne» (6400 treff) for tenkeevne eller «nyttegjøre seg» (44 700) for nyttiggjøre seg? Vel, foreløpig er de fantomord.

Mer folkelige innslag som «jeg står nærme han» for nær er sikkert fjernt fra psykologer. Men «anorexi» er det empiri for at de kan skrive. Det er feil for enten anoreksi på norsk eller anorexia nervosa på latin. Hvis en norvagiserer noe av en latinsk term, så skal hele ordet ha norsk form. Man kan korte ned ordet, eller gi det en norsk endelse. En hel del substantiver som ender på-ia på latin får-i på norsk. I anoreksieksempelet over er alt dette gjort.

Sett, men ennå ikke i Tidsskriftet: «imidlertidig».

Dag Gundersen, ordbokredaktør og professor i nordisk språkvitenskap

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 1, 2012, side 80

Kommenter denne artikkelen