Du er her

Falsk venn

En kan undre seg når noe en tror er opplagt, blir uttrykt med en usikkerhet knyttet til rimeligvis. Ordet er en ‘falsk venn’ fra det svenske språket.

Ifølge våre beste ordbøker betyr ordet rimeligvis ‘antakelig’, ‘formodentlig’ og ikke noe annet: «Hun ble slått ned bakfra og kunne rimeligvis ikke beskrive gjerningspersonen.»

På 0,02 s byr Google på 70 eksempler: «Det som steg ned fra himmelen, var Kristi ånd. Det som vendte tilbake til himmelen, var rimeligvis Kristi ånd.» – «For Saabs langsiktige konkurransekraft er det rimeligvis viktig at selskapets integritet opprettholdes.» En lov skulle vel være entydig for jurister. Men nei: «§ 259 må rimeligvis forstås slik at ankegrunnen i nr. 3 kun gjelder til siktedes gunst.» – «Det kreves – rimeligvis – ikke at anken rent faktisk er blitt forkynt før ankefristen løper ut.»

Det eksemplene viser, er en «falsk venn» fra Sverige. «Falske venner» er ord i andre språk som ligner ord i ens eget, men betyr noe annet. En engelsk «vicar» er en sogneprest; å takke nei til en svensk invitasjon ved å si at en ikke «har anledning», betyr på svensk at en ikke har noen grunn til å si ja takk.

Foruten vår betydning kan rimligtvis bety ‘rimligen; enligt vad som förnuftigt sett kan förväntas eller tänkas’. På norsk: «som rimelig er», «naturlig nok», «med rimelighet».

En bør unngå rimeligvis i svensk betydning fordi mindre opplagte tilfeller kan forvirre leserne: «De dommene forliksrådene avsier, er ofte så knapt begrunnet at det ikke er mulig å forstå hva avgjørelsene bygger på. Annet er rimeligvis ikke å vente.»

Dag Gundersen, ordbokredaktør og professor i nordisk språkvitenskap

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 8, 2011, side 783

Kommenter denne artikkelen