Fri assosiasjon

Denne spalten er en kort variant av fra praksis-sjangeren, men er mer leken og personlig. Skribenter i denne spalten tar ofte utgangspunkt i en historie fra terapirommet eller annen psykologisk praksis, og kommer med personlige betraktninger om fag, psykologrollen, terapisituasjonen, med mer. 

Når du bruker kliniske vignetter, forutsetter vi at kasus er tilstrekkelig anonymisert og at det er innhentet informert samtykke fra den eller de det gjelder. 

Lengde: Maks 5000 tegn inkludert mellomrom.

Ønsker du å skrive til denne spalten? Ta kontakt med redaksjonen@psykologtidsskriftet.no