Bokessay

Bokessayet skiller seg fra anmeldelsene ved å være en selvstendig, reflekterende tekst som vokser ut av lesningen av en eller flere bøker. Øvre grense for bokessay er 12 000 tegn. 

Ønsker du å skrive et bokessay? Ta kontakt med redaksjonen@psykologtidsskriftet.no