Du er her

Sjefredaktør

Tidsskrift for Norsk psykologforening

Norsk psykologforening organiserer nærmere 90 % av landets offentlig godkjente psykologer, samt studenter, og har i dag omtrent 10 000 medlemmer. Som profesjonsforening ivaretar vi medlemmenes faglige og økonomiske interesser. Psykologforeningen driver en utstrakt videre- og etterutdanningsvirksomhet. Sekretariatet har 47 ansatte. www.psykologforeningen.no 

Tidsskrift for Norsk psykologforening er et redaksjonelt uavhengig organ som styres etter Fagpressens redaktørplakat, pressens Vær Varsom-plakat og Lov om redaksjonell fridom i media. Psykologtidsskriftets innhold skal reflektere Psykologforeningens gjeldende formålsparagraf. Psykologtidsskriftet er Norges ledende fagbase innen psykologi, og utgis en gang i måneden i et opplag på 10 000 eksemplarer. I tillegg publiseres det fortløpende på egne nettsider www.psykologtidsskriftet.no. Psykologtidsskriftet er kåret til Årets tidsskrift for 2019 av Norsk Tidsskriftforening.

Er du vår neste leder av Norges mest anerkjente fagtidsskrift? Vi søker sjefredaktør med viktig samfunnsansvar.

Tidsskrift for Norsk psykologforening søker sjefredaktør med stort faglig engasjement og evne til å motivere de ansatte for å nå felles mål.

Psykologtidsskriftets formål er å bidra til at psykologisk kunnskap når ut i samfunnet, bidra til psykologstandens faglige utvikling og etiske standard og dekke relevante tema for Psykologforeningens medlemmer; primærmålgruppen for tidsskriftet. Samtidig søker Psykologtidsskriftet å knytte psykologer og andre fagpersoner i psykologi sammen, gi en felles faglig identitet på tvers av interesse- og arbeidsområder og nå ut til andre yrkesgrupper, beslutningstagere og politikere.

Tidsskriftet kombinerer seriøs fagformidling med interessevekkende aktualitetsstoff. Det spenner over alt fra fagfellevurderte vitenskapelige artikler og fagessay, via debatt og kommentarer, til journalistiske sjangre som reportasjer og intervju.

Sjefredaktøren leder et kreativt og entusiastisk team med seks medarbeidere og vil ha stor frihet. Sjefredaktøren har økonomiansvar og inngår i sekretariatets ledergruppe.


Nøkkelkompetanse:

 • psykolog eller psykologifaglig forsker oppfordres til å søke
 • bred orientering og engasjement for faget
 • forståelse for redaksjonelt arbeid og teft for godt stoff
 • administrasjons- og ledererfaring vil bli tillagt vekt
 • evne til å kombinere strategisk utvikling med krav til økonomisk styring
 • stor arbeidskapasitet
 • gode samarbeidsegenskaper
 • evne til å motivere og inspirere


Vi tilbyr:

 • spennende og unike oppgaver i et stimulerende fagmiljø
 • konkurransedyktige betingelser
 • trivelige lokaler i Kirkegata 2, 0103 Oslo


Executive search-selskapet Assessit bistår oss i rekrutteringsprosessen og kontaktpersonene for stillingen er:
Marianne Kirknes Stenslet, partner, e-post mki@assessit.no, tlf. 918 98 530.
Stine Jarmund, senior konsulent, e-post sja@assessit.no, tlf. 924 42 137.

Nærmere opplysninger ved konstituert sjefredaktør Per Olav Solberg, e-post perolav@psykologtidsskriftet.no, tlf. 950 88 575.


Søknad med CV sendes snarest til Assessit: Søk her


Vi vil pga. Korona-viruset gjennomføre rekrutteringsprosessen digitalt.
 

Søknadsfrist
15. april 2020