Du er her

Seksjonsledere – Voksenpsykiatri DPS Moss

Sykehuset Østfold - DPS nordre Østfold - Polikliniske tjenester Moss

Sykehuset Østfold er ett av Europas mest høyteknologiske sykehus og tilbyr spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til mer enn 300 000 innbyggere i Vestby og Østfold i Viken fylke. Våre hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring.

Over 5000 medarbeidere skaper sterke og engasjerte fagmiljøer. Fra ulike roller og ståsted i organisasjonen har vi felles mål om å gi pasienten en helhetlig, fremragende og omsorgsfull helsetjeneste.   

Sykehuset Østfold er lokalisert i et topp moderne sykehus på Kalnes og i et oppgradert sykehus i Moss. I tillegg finnes prehospitale tjenester og en rekke tilbud innen psykisk helsevern nært der pasientene bor. Fra våre lokasjoner er det aldri lang vei til kyst, villmark eller trivelige byer. Les mer om oss på vår nettside ved å trykke her

2 x 100 % faste stillinger.

DPS nordre Østfold omfatter per i dag 2 poliklinikker (Indre Østfold og Mosseregion), 1 ambulant akutteam, 1 elektiv døgnseksjon og 1 ACT-team.

Voksenpsykiatrisk poliklinikk i Moss er en sentral enhet og dekker et opptaksområde på 67 000 innbyggere. Vi har et ungt og dynamisk arbeidsmiljø med ca 35 medarbeidere. Poliklinikken skal nå deles i to likestilte enheter. Dette gir de nye lederne muligheten til å kombinere administrativt og klinisk arbeid i tett samarbeid med hverandre. Stillingene er forbeholdt spesialist i klinisk voksenpsykiatri eller spesialist i psykiatri. Vi søker deg med ambisjoner og relevant kunnskap til å ivareta og videreutvikle teamene ved poliklinikken. Teamene er tverrfaglig sammensatte og tilbyr allmennpsykiatriske og høyspesialiserte behandlingstilbud. DPS Nordre er kjent for innovativ forskningsaktivitet, og deltar i internasjonale multisenterstudier.


Arbeidsoppgaver

 • Seksjonslederen skal sørge for at poliklinikken tilbyr adekvat og forsvarlig utredning/ behandling i tråd med lover og forskrifter innen spesialisthelsetjenesten
 • Seksjonslederen har ansvar for drift, personal og økonomi
 • Seksjonslederen inngår i avdelingens ledergruppe og gjennom denne medvirker for avdelingens mål og resultater


Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri eller klinisk voksenpsykologi
 • Det legges avgjørende vekt på personlig egnethet
 • Norsk autorisasjon


Personlige egenskaper

 • Evne og vilje til ledelse
 • Evne og vilje til å jobbe strategisk
 • Gode kommunikasjons og samarbeidsevner
 • Gjennomføringsevne


Vi tilbyr

 • Spennende lederstillinger i et tverrfaglig miljø
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Innflytelse gjennom deltakelse i lederteamet i avdelingen
 • Lederstøtte og lederutvikling
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.


Kontaktinformasjon: Ingmar Clausen, avdelingssjef, tlf. 934 81 034.

Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
26. juni 2022