Du er her

Seksjonsleder - TSB poliklinikk Sarpsborg

Sykehuset Østfold HF - Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling

Sykehuset Østfold er ett av Europas mest høyteknologiske sykehus og tilbyr spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til mer enn 300 000 innbyggere i Vestby og Østfold i Viken fylke. Våre hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring.

Over 5000 medarbeidere skaper sterke og engasjerte fagmiljøer. Fra ulike roller og ståsted i organisasjonen har vi felles mål om å gi pasienten en helhetlig, fremragende og omsorgsfull helsetjeneste.   

Sykehuset Østfold er lokalisert i et topp moderne sykehus på Kalnes og i et oppgradert sykehus i Moss. I tillegg finnes prehospitale tjenester og en rekke tilbud innen psykisk helsevern nært der pasientene bor. Fra våre lokasjoner er det aldri lang vei til kyst, villmark eller trivelige byer. Les mer om oss på vår nettside ved å trykke her

Vi søker etter en samlende og engasjert fagperson til fast stilling som seksjonsleder ved poliklinikk for rus og avhengighetsbehandling i Sarpsborg.

Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling er en del av klinikk for psykisk helsevern og TSB i Sykehuset Østfold og har ansvar for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet. Avdelingen består av 5 poliklinikker plassert i Østfolds byer samt 2 døgnseksjoner i Moss.

Poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling Sarpsborg formidler spesialiserte tjenester til ungdom og voksne med rus- og avhengighetsproblemer som bor i Sarpsborg og Rakkestad. Poliklinikken er vurderingsinstans for tverrfaglig spesialisert behandling (TSB).  Seksjonen driver polikliniske utrednings - og behandlingsforløp, individuelt og i grupper og har nært samarbeid med avdelingens døgnseksjoner. Seksjonen har 21 engasjerte ansatte og består av leger, psykologer, kliniske sosionomer og psykiatriske sykepleiere. 

Poliklinikken er organisert i flere fagteam: LAR (legemiddelassistert rehabilitering), MBT (mentaliseringsbasert behandling), Traume og Familieteam. Ut over dette har seksjonen tre medarbeidere i FACT-team samt 6 psykologer tilknyttet rusmestringsenheter i fengsel. Seksjonen har også jobbspesialister fra NAV (IPS) som inngår i det tverrfaglige behandlingsteamet

Du vil bli en del av et dynamisk, mangfoldig og spisskompetent fagmiljø - og et sosialt, trygt og hyggelig arbeidsmiljø. Seksjonsleder inngår i avdelingssjefens ledergruppe og forventes å bidra til utvikling av avdelingen som helhet. Avdelingens poliklinikker er under utvikling for å kunne yte tilpassede, tilgjengelige og fleksible tjenester ovenfor målgruppen. Dette innebærer videreutvikling av eksisterende behandlings- og samarbeidsmodeller, herunder strukturer for økt reell tverrfaglighet i pasientarbeidet, ambulant virksomhet og gruppetilbud.


Arbeidsoppgaver

 • Faglig, administrativt og økonomisk ansvar for drift av poliklinikken
 • Personalansvar for ansatte; lede, ivareta og inspirere
 • Lede utviklingen av tjenestetilbudet i poliklinikken
 • Samarbeide tett med øvrige seksjonsledere og bidra til godt samarbeid
 • Samarbeide med kommunene og øvrige samarbeidspartnere
 • Delta i avdelingssjefens seksjonsledergruppe


Kvalifikasjoner

 • Det søkes fortrinnsvis etter psykologspesialist
 • Søkere med relevant helsefaglig utdanning med mastergrad vil også bli vurdert
 • Ledererfaring i poliklinisk virksomhet
 • Bred erfaring fra fra ulike områder innen TSB
 • Personlig egnethet vektlegges


Personlige egenskaper

 • God rolleforståelse og evne til å arbeide strukturert og målrettet med faglige og personalmessige fokusområder
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Være løsningsorientert og fleksibel
 • Godt humør


Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende lederstilling for en høyt kvalifisert og dedikert tverrfaglig medarbeidergruppe
 • Godt kollegialt samarbeid, både i poliklinikken og i ledergruppen
 • Lederstøtte og lederutvikling
 • Sykehuset har gode velferdstilbud
 • Pensjonsordning gjennom KLP
 • Gode forsikringsordninger
 • TSB er et fagområde i endring og stillingen gir mulighet for faglig og personlig utvikling

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.


Kontaktinformasjon: Jon Aasmund Sandsberg, avdelingssjef, tlf. 69 86 96 30.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
1. desember 2022