Du er her

Seksjonsleder poliklinikk

Drammen DPS - Helse & arbeid og TSB team

Vestre Viken er ett av landets største helseforetak med omlag 9 400 medarbeidere og ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere. I tillegg til behandling og utredning av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende. Vi jobber for moderne, fleksible og likeverdige helsetjenester til pasientenes beste.

Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, på Kongsberg og Ringerike inklusiv Hallingdal sjukestugu. Klinikk for psykisk helse og rus omfatter Psykiatrisk avdeling Blakstad, Avdeling for rus og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og fem distriktspsykiatriske sentre. Medisinsk diagnostikk, Prehospitale tjenester og Intern service er egne klinikker. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet. 

Vår ambisjon er å kunne tilby heltidsstillinger til alle som ønsker det.

Velkommen som søker!

Drammen DPS er et distrikt-psykiatrisk senter i Klinikk for psykisk helse og rus. Vårt opptaksområde omfatter kommunene Drammen, Lier og Sande med et befolkningsgrunnlag på ca. 135.000 innbyggere.
 
Drammen DPS består av fire polikliniske seksjoner, en døgnseksjon og en kontorfaglig seksjon. Avdelingen er veldrevet og har ansatte med et høyt faglig nivå. Poliklinikken Sentrum 3 ligger sentralt i Drammen sentrum og består av to spesialisert team: ett TSB team med 10 årsverk og et Helse- og arbeid team med 6 årsverk.
 
Vi søker etter en faglig engasjert og målbevisst leder som kan bidra til å videreutvikle vårt tjenestetilbud. Seksjonslederen rapporterer til avdelingssjef og blir en del av ledergruppen i Drammen DPS. 


Arbeidsoppgaver

 • Helhetlig lederansvar for seksjonen
 • Fag-, økonomi- og personalansvar for alle yrkesgrupper
 • Samarbeid med øvrige seksjonsledere i avdelingen og andre samarbeidspartnere
 • Deltakelse i avdelingens ledergruppe
 • Bidra til god ressursutnyttelse og god pasientflyt


Kvalifikasjoner

 • Høyskole- eller universitetsutdanning
 • Ledererfaring er ønskelig
 • Solid erfaring fra psykiske helsevern
 • Erfaring fra poliklinisk drift 


Personlige egenskaper

 • Samlende og god til å samarbeide på tvers av profesjoner og nivåer
 • Gode kommunikasjonsevner, motiverer og følger opp medarbeidere
 • God rolleforståelse og lojalitet til styringskrav
 • Evne til å arbeide strukturert, målrettet og oppnå resultater
 • Evne til å bidra til å skape trivsel og godt arbeidsmiljø
 • Pådriver for god faglig utvikling av seksjonen
 • Være løsningsorientert

Personlig egnethet vil bli vektlagt


Vi tilbyr

Et stort fagmiljø i Drammen DPS med dyktige og engasjerte medarbeidere med bred faglig kompetanse
Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
En kompetent og aktiv ledergruppe å komme inn i
Intern lederopplæring
Lønns- og arbeidsvilkår etter avtale


Kontaktinformasjon: Margrete Nysterud, avvdelingssjef, tlf. 980 75 439

Lenke til annonsen
Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
25. september 2022