Du er her

Seksjonsleder kombinert med bistilling som professor II/førsteamanuensis

Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet , Forsknings- og innovasjonsavdelingen, Seksjon for behandlingsforskning. Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin

Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling  

Oslo universitetssykehus med våre 22 000 ansatte skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.

Universitetet i Oslo er Norges største forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør. Det medisinske fakultet ble opprettet i 1814 og er landets eldste medisinske fakultet. Vi driver fremtidsrettet utdanning, forskning og formidling til pasientens og samfunnets beste. Fakultetet er organisert i tre grunnenheter og har omtrent 1500 ansatte (ca 1000 årsverk) og ca 2000 studenter. UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Seksjonsleder til Seksjon for behandlingsforskning, Forsknings- og innovasjonsavdelingen, Klinikk psykisk helse og avhengighet (PHA) – Oslo universitetssykehus HF. 

Stillingen som leder av Seksjon for behandlingsforskning kan tilknyttes bistilling som professor II SKO 8013 / førsteamanuensis SKO 1011 (20 % stilling) i medisin (psykiatri) ved Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo (UiO) for søkere som møter kravene for bistillingen. Søkere bes oppgi i søknaden om man søker en eller begge stillinger.
 
Forskningsmiljøene i FIA og KPHA er landets største forskningsmiljø på psykiske lidelser, med forskning som spenner fra internasjonalt fremragende forskningsmiljøer til klinikknær forskning.


For hovedstillingen ved OUS gjelder: 

Seksjon for behandlingsforskning (SEB) har 18 medarbeidere og er en av totalt seks seksjoner i Forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA). Seksjonen er basis både for egne aktive forskningsgrupper og for forskningsgjennomføring/forskningsrådgivning for klinikkens fem avdelinger for psykisk helsevern for voksne og deres forskningsgrupper.
 

Vi søker en engasjert og nyskapende seksjonsleder! 

Vi søker en faglig engasjert seksjonsleder som er opptatt av å utvikle behandlingsforskning i klinikken. Vil du ha en ledende rolle i arbeidet med å styrke Klinikk PHAs satsning på kliniske studier, og bidra til en tettere integrasjon av forskning og klinikk? Er du opptatt av å utvikle internasjonalt fremragende forskning til klinikknær forskning? Den riktige kandidaten har nødvendig faglig tyngde til å lede en seksjon med kompetente fagpersoner fra ulike profesjoner, er åpen og forutsigbar. Du evner å sette visjoner og planer ut i livet sammen med andre, kommunisere tydelig og ser muligheter der andre ser begrensinger.

For å vurdere forskningserfaring ber vi om at også søkere som ikke søker bistillingen ved UiO legger ved publikasjonsliste samt oversikt over erfaring med forskningsveiledning og forskningsledelse.


Arbeidsoppgaver 

 • Være en pådriver for klinisk behandlingsforskning, i samarbeid med de kliniske avdelingene og FIAs andre seksjoner
 • Videreutvikle godt forsknings- og arbeidsmiljø i SEB
 • Bidra i FIAs ledergruppe for å videreføre FIAs og klinikkens internasjonalt sterke forskningsmiljø og bidra til utviklingen av avdelingen med utgangspunkt i førende strategiplaner for forskning
 • Bidra til godt forskningssamarbeid med de andre klinikkene i OUS, med Universitetet i Oslo og øvrige eksterne samarbeidspartnere
 • Personal- og økonomiansvar         


Krav til hovedstillingen 

 • Høyere utdanning innenfor helsefag
 • Ledererfaring. Formell lederutdanning vil tillegges vekt
 • Solid og oppdatert relevant forskningserfaring på et nivå som tilsvarer nåværende eller snarlig professorkompetanse
 • Gode norsk kunnskaper både muntlig og skriftlig


Personlige egenskaper 

 • Faglig engasjement
 • Selvstendig, ansvarsbevisst og fleksibel
 • Gode samarbeidsevner
 • Motiverende

Personlig egnethet vil bli vektlagt         


For den akademiske bistillingen ved UiO gjelder: 

Se fullstendig stillingsbeskrivelse med kvalifikasjonskrav og vurderingsgrunnlag for den akademiske bistillingen:
https://www.med.uio.no/klinmed/om/jobb/stillingsbeskrivelser/2021-314-stillingsbeskrivelse-psykiatri.pdf


Søknad til den akademiske bistillingen skal inneholde:  

 • Søknadsbrev og CV
 • Publikasjonsliste
 • Liste over 10 publikasjoner som ønskes tillagt spesiell vekt. Disse vedlegges i fulltekst
 • Oversikt over veiledningserfaring for PhD-kandidater (kandidatens navn, veiledningsperiode, institusjon og dato for disputas, hoved- /biveileder for hver kandidat). https://www.med.uio.no/om/jobb/veiledninger/index.html
 • Beskrivelse av kvalifikasjoner innen administrasjon, ledelse, undervisning/formidling, språk
 • Eventuelle øvrige kvalifikasjoner


Dokumentasjonen samles i ett pdf-dokument, max 10MB

Se retningslinjer for utforming av søknaden, orienteringsskriv til søkere, reglement for ansettelse av professor samt regler om pedagogisk kompetanse: https://www.med.uio.no/om/jobb/veiledninger/index.html

Henvendelser om søknadsprosessen knyttet til bistillingen kan rettes til personalrådgiver ved Institutt for klinisk medisin (UiO), Svetlana Trofimova,

e-post svetlana.trofimova@medisin.uio.no

Kontaktinformasjon: Petter Andreas Ringen, avdelingsleder, tlf. 469 28 095.

 

Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
23. februar 2021