Du er her

Seksjonsleder

Lovisenberg Diakonale Sykehus - Lovisenberg DPS, Ruspoliklinikken

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er lokalsykehus for ca. 200.000 innbyggere i flere sentrumsbydeler i Oslo innen indremedisin og psykisk helsevern. Sykehuset har en omfattende planlagt kirurgi samt særskilte funksjoner som Lovisenberg lindring og livshjelp og det nasjonale oralmedisinske kompetansesenteret TAKO. Sykehuset eies av de diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg, og har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Sykehuset er basert på et diakonalt verdigrunnlag med ikke-kommersielt formål. Det forventes at du som medarbeider hos oss bidrar aktivt til at vi lever opp til våre kjerneverdier kvalitet og nestekjærlighet. Se www.LDS.no.

Er du en dyktig leder som vil være med å videreutvikle rusbehandlingstilbudet i Oslo?

Lovisenberg DPS har bydelene Grünerløkka, Gamle Oslo og St. Hanshaugen med ca. 150 000 innbyggere som hovedopptaksområde. Lovisenberg DPS har bred kompetanse på storbypsykiatri og rus. Vi har fokus på samarbeid med pasienter, pårørende, sykehusets avdelinger og Oslo kommune. DPS’ et har følgende seksjoner: ruspoliklinikken, tre voksenpsykiatriske poliklinikker, seksjon for helse og arbeid, seksjon gruppebehandling, seksjon ambulant virksomhet, seksjon døgnbehandling og seksjon for merkantile tjenester.

Ruspoliklinikken dekker fagområdet ‘Tverrfaglig spesialisert rusbehandling’ (TSB) i spesialisthelsetjenesten og tilbyr poliklinisk utredning og behandling av rus- og avhengighetsproblematikk. Ruspoliklinikken er også vurderingsinstans av henvisninger fra fastlege og NAV til døgninstitusjoner innenfor TSB. Ruspoliklinikken består av 19 kompetente og engasjerte medarbeidere (13 psykologer, 3 sosionomer, 2 overleger og en LIS).

Vi søker en engasjert leder som skal videreutvikle Ruspoliklinikken ved Lovisenberg DPS i tett samarbeid med de ansatte og resten av DPS’et. Seksjonsleder har fag-, personal-, og resultatansvar. Seksjonsleders nærmeste leder er klinikksjef ved LDPS, og du blir en del av en tverrfaglig ledergruppe med gode lederkollegaer hvor utfordringer løses i fellesskap.


Arbeidsoppgaver:

 • Seksjonsleder har ansvar for å planlegge og videreutvikle organisering og behandlingstilbud i henhold til gjeldende lover, forskrifter, avtaler og styringsdokumenter
 • Ansvar for å drifte seksjonen i tråd med sykehusets overordnede handlingsplan og klinikkens lokale handlingsplan
 • Ansvar for god og samhandlende personalledelse
 • Ansvar for samhandling med alle relevante samarbeidspartnere internt og eksternt
 • Delta i ledergruppa ved LDPS og bidra til helhetstenkning og synergieffekter
 • Noe kliniske oppgaver i begrenset omfang


Kvalifikasjoner:

 • Helse- eller sosialfaglig utdanning på universitets- eller høyskolenivå, gjerne med spesialisering innen rus- og avhengighetsbehandling og/eller psykisk helsevern
 • Klinisk erfaring, kjennskap til og erfaring fra TSB og psykisk helsevern eller annen relevant virksomhet, eksempelvis kommunal virksomhet
 • Ledererfaring, gjerne også med dokumentert lederutdanning


Egenskaper:

 • Tydelig og samhandlende lederstil
 • God organisasjonsforståelse med evne til å se og tenke helhetlig i tråd med samfunnsoppdraget
 • Gjennomføringsevne basert på refleksjon og analyse
 • System- og økonomiforståelse
 • God arbeidskapasitet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt


Vi tilbyr:

 • Lønn i henhold til avtale mellom Spekter og organisasjonene
 • God pensjonsordning via KLP
 • Bedriftsidrettslag med bredt aktivitetstilbud
 • Gode velferdsordninger


Kontaktpersoner:

 • Martin Åm, mob: 997 26 573
 • Andreas Joner, mob: 911 22 531
 • Harald Aasen, mob: 920 81 053


Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
1. mars 2020