Du er her

Seksjonsleder

Akershus universitetssykehus HF - Divisjon psykisk helsevern, DPK Kongsvinger

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon

Divisjon psykisk helsevern har ca. 1850 årsverk og består av sykehusavdelingene Akuttpsykiatri, Spesialpsykiatri og Alderspsykiatri, samt lokalbaserte tjenester ved fem distriktspsykiatriske sentre (DPS), Avdeling barn og unges psykiske helsevern (BUP) og Avdeling rus og avhengighet (ARA). Behandlingsstedene til de lokalbaserte tjenestene innen DPS, BUP og ARA er på Øvre Romerike, Nedre Romerike, Groruddalen, Follo og Kongsvinger. I tillegg har divisjonen en avdeling for voksenhabilitering og en forskningsavdeling.

Vi søker etter en engasjert og inspirerende seksjonsleder til poliklinikken ved DPS Kongsvinger. 

Voksenpsykiatrisk poliklinikk ved Distriktspsykiatrisk senter (DPS), Kongsvinger har ledig stilling fra januar 2023 som seksjonsleder. Stillingen er underlagt avdelingsleder og deltar i DPS`ets lederteam og har et selvstendig lederansvar for poliklinikken sin drift.

Poliklinikken har i overkant av 30 fulltidsstillinger og er organisert i flere ulike team: ambulant akutteam, allmennteam, team for gruppebehandling, psykoseteam og et nevropsykologisk team. 

Seksjonsleder ved poliklinikk har egen assisterende seksjonsleder, samt god psykologfaglig og medisinskfaglig støtte i spesialistene ved avdelingen. DPS Kongsvinger er en del av divisjon psykisk helsevern og rus ved Ahus, og jobber tett med øvrige avdelinger i divisjonen. Poliklinikken endres i takt med fagfeltet og medarbeiderne ved poliklinikken er endringsvillige og faglig engasjerte. 

Vi ønsker deg velkommen til et utviklingsorientert og engasjerende fagmiljø i vekst. DPS Kongsvinger ligger kun en times kjøring fra Oslo, og det er god togforbindelse mellom Kongsvinger og Oslo. 

Vi kan tilby konkurransedyktig lønn og faglige sterke medarbeidere. DPS Kongsvinger poliklinikk er samlokalisert med døgnseksjonen og ARA Kongsvinger poliklinikken. Det er godt etablert samarbeid på tvers av seksjoner og avdelinger. 

Høres dette spennende ut? Ta gjerne kontakt for en uformell prat med avdelingsleder Kine Ramstad, tlf. 976 55 991 eller psykologfaglig rådgiver Aino Svarverud, tlf. 62 88 75 00. 

Har du lyst til å vite mer om Kongsvinger så les mer her

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn. 


Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for seksjonens drift og utvikling, herunder ledelse, fag, økonomi, forbedringsarbeid og internkontroll 
 • Utvikle et nært samarbeid med andre avdelinger og seksjoner innen divisjonen og kommunal helsetjeneste
 • Personalansvaret for ansatte ved poliklinikken, herunder seksjonens leger
 • Drive seksjonen i overstemmelse med gjeldende lovverk ledelsesmessig og faglig 
 • Være bidragsyter i forhold til DPS`ets totale utvikling 


Kvalifikasjoner

 • Relevant helsefaglig utdanning på universitetssnivå/høyskolenivå
 • Ønske om ledererfaring innen psykisk helsevern
 • Ønske om samhandlingserfaring med kommunal sektor 
 • Ønske om formell lederutdannelse


Personlige egenskaper

 • Arbeide målrettet etter avdelingens-og divisjonen sin målsetting og kunne bidra i helheten
 • Arbeide selvstendig og vise fleksibilitet
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon, spesielt evnen til tydelighet og å lytte 


Vi tilbyr

 • Først og fremst faglige sterke medarbeidere og et godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktig lønn 
 • Fleksbilitet og tillit 
 • En avdeling som er i utvikling 
 • Sentral beliggenhet
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud    
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 


Kontaktinformasjon: Kine Ramstad, avdelingsleder, tlf. 976 55 991.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
29. november 2022