Du er her

Seksjonsleder

Vestre Viken - Drammen DPS, allmennpsykiatrisk poliklinikk

Vestre Viken er ett av landets største helseforetak med omlag 9 400 medarbeidere og ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere. I tillegg til behandling og utredning av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende. Vi jobber for moderne, fleksible og likeverdige helsetjenester til pasientenes beste.

Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, på Kongsberg og Ringerike inklusiv Hallingdal sjukestugu. Klinikk for psykisk helse og rus omfatter Psykiatrisk avdeling Blakstad, Avdeling for rus og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og fem distriktspsykiatriske sentre.Medisinsk diagnostikk, Prehospitale tjenester og Intern service er egne klinikker. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet. 

Vår ambisjon er å kunne tilby heltidsstillinger til alle som ønsker det.

Velkommen som søker!

Drammen DPS er et distriktpsykiatrisk senter i Klinikk for psykisk helse og rus. Vårt opptaksområde omfatter kommunene Drammen, Lier og Sande med et befolkningsgrunnlag på ca. 130.000 innbyggere. 
  
Drammen DPS består av fire polikliniske seksjoner, en døgnseksjon og en kontorfaglig seksjon. Avdelingen er veldrevet og har ansatte med et høyt faglig nivå. Tre av poliklinikkene ligger i Drammen sentrum. Poliklinikken Konnerud og Døgnseksjonen er lokalisert på Konnerud, ca. 10 minutters kjøretur fra Drammen sentrum. 
  
Den allmenpsykiatriske poliklinikken har vokst seg stor og vi deler denne i to mindre seksjoner, med ca. 26 årsverk hver. Vi søker etter en faglig engasjert og motiverende leder til denne «nyetablerte» poliklinikken. 


Arbeidsoppgaver  

 • Helhetlig lederansvar for seksjonen
 • Fag-, økonomi- og personalansvar for alle yrkesgrupper
 • Samarbeid med øvrige seksjonsledere i avdelingen og andre samarbeidspartnere
 • Deltakelse i avdelingens ledergruppe
 • Bidra til god ressursutnyttelse og god pasientflyt


Kvalifikasjoner  

 • Høyskole- eller universitetsutdanning
 • Erfaring fra psykiske helsevern
 • Fordel med erfaring fra poliklinisk drift
 • Ledererfaring er ønskelig


Personlige egenskaper  

 • Evne til å inspirere, samarbeide og kommunisere på tvers av profesjoner og nivåer
 • God rolleforståelse og lojalitet til styringskrav
 • Evne til å arbeide strukturert, målrettet og oppnå resultater
 • Evne til å bidra til å skape trivsel og godt arbeidsmiljø
 • Pådriver for god faglig utvikling av seksjonen
 • Være løsningsorientert
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

  
Vi tilbyr  

 • Et stort fagmiljø i Drammen DPS med dyktige og engasjerte medarbeidere med bred faglig kompetanse
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • En kompetent og aktiv ledergruppe å komme inn i
 • Intern lederopplæring
 • Poliklinikken Sentrum 2 holder til i Drammen sentrum
 • Lønns- og arbeidsvilkår etter avtale


Kontaktinformasjon: Margrete Nysterud, avdelingssjef, tlf. 980 75 439.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
25. oktober 2021