Du er her

Seksjonsleder

Vestre Viken - Drammen DPS, Poliklinikken sentrum 3

Vestre Viken er ett av landets største helseforetak med omlag 9 400 medarbeidere og ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere. I tillegg til behandling og utredning av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende. Vi jobber for moderne, fleksible og likeverdige helsetjenester til pasientenes beste.

Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, på Kongsberg og Ringerike inklusiv Hallingdal sjukestugu. Klinikk for psykisk helse og rus omfatter Psykiatrisk avdeling Blakstad, Avdeling for rus og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og fem distriktspsykiatriske sentre.Medisinsk diagnostikk, Prehospitale tjenester og Intern service er egne klinikker. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.

Vår ambisjon er å kunne tilby heltidsstillinger til alle som ønsker det.

Velkommen som søker!

Drammen DPS er et distriktpsykiatrisk senter i Klinikk for psykisk helse og rus. Vårt opptaksområde omfatter kommunene Drammen, Lier og Sande med et befolkningsgrunnlag på ca. 130.000 innbyggere. 
Drammen DPS består av fire polikliniske seksjoner, en døgnseksjon og en kontorfaglig seksjon. Avdelingen er veldrevet og har ansatte med et høyt faglig nivå. Tre av poliklinikkene ligger i Drammen sentrum. Poliklinikken Konnerud og Døgnseksjonen er lokalisert på Konnerud, ca. 10 minutters kjøretur fra Drammen sentrum.

Poliklinikken Sentrum 3 er under etablering. Avdelingen vil gå fra tre til fire polikliniske seksjoner ved at to spesialisert team skilles ut fra eksisterende seksjoner. Poliklinikken sentrum 3 vil bestå av ett TSB team med ca. 11 årsverk og et Helse- og arbeid team med 7 årsverk. Teamene er velfungerende med høyt faglig nivå og stort engasjement blant de ansatte.

Vi søker etter en engasjert leder for den nyetablerte poliklinikken.

En sentral oppgave vil være å etablere seksjonen med fokus på godt et arbeidsmiljø, faglig fellesskap, felles personalrutiner, god organisering og drift. Videre vil det være en prioritert oppgave å bidra til god samhandling med resten av avdelingens seksjoner.      


Arbeidsoppgaver 

 • Helhetlig lederansvar for seksjonen
 • Fag-, økonomi- og personalansvar for alle yrkesgrupper
 • Samarbeid med øvrige seksjonsledere i avdelingen og andre samarbeidspartnere
 • Deltakelse i avdelingens ledergruppe
 • Bidra til god ressursutnyttelse og god pasientflyt 


Kvalifikasjoner 

 • Høyskole- eller universitetsutdanning
 • Ledererfaring er ønskelig
 • Solid erfaring fra spesialisthelsetjenesten og psykiske helsevern
 • Erfaring fra poliklinisk drift
 • Erfaring med og kunnskap om innsatsstyrt finansiering i poliklinikker


Personlige egenskaper 

 • Evne til å inspirere, samarbeide og kommunisere på tvers av profesjoner og nivåer
 • God rolleforståelse og lojalitet til styringskrav
 • Evne til å arbeide strukturert, målrettet og oppnå resultater
 • Evne til å bidra til å skape trivsel og godt arbeidsmiljø
 • Pådriver for god faglig utvikling av seksjonen
 • Være løsningsorientert
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt


Vi tilbyr 

 • Et stort fagmiljø i Drammen DPS med dyktige og engasjerte medarbeidere med bred faglig kompetanse
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • En kompetent og aktiv ledergruppe å komme inn i
 • Intern lederopplæring
 • Poliklinikken Sentrum 3 holder til i Drammen sentrum


Kontaktinformasjon: Margrete Nysterud, avdelingssjef, tlf. 980 75 439.

 

Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
30. april 2021