Du er her

Seksjonsleder

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS - Poliklinikk St. Hanshaugen

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er lokalsykehus for ca. 200.000 innbyggere i flere sentrumsbydeler i Oslo innen indremedisin og psykisk helsevern. Sykehuset har en omfattende planlagt kirurgi samt særskilte funksjoner som Lovisenberg lindring og livshjelp og det nasjonale oralmedisinske kompetansesenteret TAKO. Sykehuset eies av de diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg, og har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Sykehuset er basert på et diakonalt verdigrunnlag med ikke-kommersielt formål. Det forventes at du som medarbeider hos oss bidrar aktivt til at vi lever opp til våre kjerneverdier kvalitet og nestekjærlighet. Se www.LDS.no.

Lovisenberg DPS (LDPS) har bydelene Grünerløkka, Gamle Oslo og St. Hanshaugen med ca. 160 000 innbyggere som hovedopptaksområde. LDPS har bred kompetanse på storbypsykiatri og rus. Vi har fokus på samarbeid med pasienter, pårørende, sykehusets avdelinger og Oslo kommune. LDPS har tre voksenpsykiatriske poliklinikker, en for hver bydel, hvorav en er Poliklinikk St. Hanshaugen. I tillegg har DPS’et en seksjon for fagområdet helse og arbeid, en seksjon for gruppebehandling, en seksjon for rusbehandling, en seksjon for ambulant behandling, en seksjon for døgnbehandling og en seksjon for merkantile tjenester.

Poliklinikk St. Hanshaugen er en av tre almenpsykiatriske poliklinikker ved LDPS og tilbyr utredning og behandling av almenpsykiatriske problemstillinger. Seksjonen består av 24 engasjerte og faglig kompetente medarbeidere (5 psykologspesialister, 12 psykologer, 2 overleger og 2 LIS, 2 sykepleiere og en sosionom i 50 % stilling). Den ligger i lyse og moderne bygg på Lovisenbergområdet.

Poliklinikk St. Hanshaugen ønsker, sammen med resten av Lovisenberg DPS, å være en tjenestetilbyder som er i front når det gjelder å tilby nye faglige tilbud av høy kvalitet. Sentralt i denne satsningen står bruk av utfallsmål og feedback i behandlingen, utvikling av Veiledet internettbehandling mm.
Vår seksjonsleder over mange år ønsker nye arbeidsoppgaver og vi søker hennes etterfølger.


Hvem søker vi etter?
Er du en engasjert, målbevisst og faglig dyktig, og har lyst til å lede et høyt kompetent fagmiljø og bidra inn i en veletablert ledergruppe? Da er du den riktige kandidaten for å lede og videreutvikle Poliklinikk St Hanshaugen i tett samarbeid med de ansatte og resten av DPS’et. Seksjonsleder har fag-, personal-, og resultatansvar. Seksjonsleders nærmeste leder er klinikksjef ved LDPS.


Arbeidsoppgaver:

 • Seksjonsleder har ansvar for å planlegge og videreutvikle organisering og behandlingstilbud i henhold til gjeldende lover, forskrifter, avtaler og styringsdokumenter
 • Ansvar for å drifte seksjonen i tråd med sykehusets overordnede handlingsplan og klinikkens lokale handlingsplan
 • Ansvar for god og samhandlende personalledelse
 • Ansvar for god samhandling med alle relevante samarbeidspartnere internt og eksternt
 • Delta i ledergruppa ved LDPS og bidra til helhetstenkning og synergieffekter


Kvalifikasjoner:

 • Helsefaglig utdanning på universitetsnivå og spesialistkompetanse
 • Ledererfaring, gjerne også med dokumentert lederutdanning


Egenskaper:

 • God organisasjonsforståelse med evne til å se og tenke helhetlig i tråd med samfunnsoppdraget
 • Gjennomføringsevne basert på refleksjon og analyse
 • Tydelig og samhandlende lederstil
 • System- og økonomiforståelse
 • God arbeidskapasitet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt


Vi tilbyr:

 • Lønn i henhold til avtale mellom Spekter og organisasjonene
 • God pensjonsordning via KLP
 • Bedriftsidrettslag med bredt aktivitetstilbud
 • Gode velferdsordninger


Ønskes ytterligere opplysninger kan du kontakte:

 • Klinikksjef Andreas Joner, tlf. 911 22 531
 • Psykologfaglig rådgiver Harald Aasen. tlf. 920 81 053
 • Medisinskfaglig rådgiver Martin Åm, tlf. 997 26 573


Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
24. februar 2021