Du er her

Seksjonsleder

Sykehuset Østfold HF - Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling Moss

Sykehuset Østfold er rangert som ett av Europas mest høyteknologiske sykehus og tilbyr spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til mer enn 300 000 innbyggere i Vestby og Østfold i Viken fylke. Våre hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring.

Over 5000 medarbeidere utgjør et sterkt og engasjert fagmiljø. Fra ulike roller og ståsted i organisasjonen har vi felles mål om å gi pasienten en helhetlig, fremragende og omsorgsfull helsetjeneste.   

Sykehuset Østfold holder hus i et topp moderne sykehus på Kalnes og i et oppgradert sykehus i Moss. I tillegg finnes prehospitale tjenester og en rekke tilbud innen psykisk helsevern der pasienten bor. Fra våre lokasjoner er det aldri lang vei til kyst, villmark eller trivelige byer. Les mer om oss på vår nettside ved å trykke her.

Vi søker etter en samlende og engasjert fagperson til fast stilling som seksjonsleder ved poliklinikk for rus og avhengighetsbehandling i Moss.

Avdeling for rus og avhengighetsbehandling i Sykehuset Østfold består av 2 døgnseksjoner og 5 poliklinikker. Poliklinikk for rus og avhengighetsbehandling, Moss befinner seg på sykehuset i Moss i umiddelbar nærhet til avdelingens to døgnseksjoner. Seksjonen betjener kommunene Moss, Råde Vestby og Våler med til sammen om lag 80.000 innbyggere.

Poliklinikken er vurderingsinstans for tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) i Sykehuset  Østfold og har ansvar for å vurdere pasienter med hensyn til all behandling som tilbys i TSB. Seksjonen driver i tillegg polikliniske utrednings - og behandlingsforløp, individuelt og i grupper og har nært samarbeid med avdelingens døgnseksjoner. Seksjonen har ansvar for Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i sin region. Poliklinikken samarbeider tett med kommunale helse- og omsorgstjenester og har jobbspesialister (IPS) kontorplassert i virksomheten. I tillegg planlegges det oppstart av FACT/ROP team i vår region, som poliklinikken vil være en del av.

Seksjonen har 19  ansatte og er tverrfaglig sammensatt  med lege, psykologer, sykepleiere vernepleiere og sosionom. Seksjonslederstillingen har en stedfortreder.

Seksjonsleder inngår i avdelingssjefens ledergruppe og forventes å bidra til utvikling av avdelingen som helhet.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.


Arbeidsoppgaver 

 • Ansvar for den daglige driften ved seksjonen
 • Seksjonsleder har ansvar for personal,- økonomi, - og resultatmål på egen seksjon
 • Deltakelse i avdelingens ledergruppe, og bidra til godt samarbeid og videre utvikling av TSB i Sykehuset Østfold
 • Sikre godt samarbeid med eksterne og interne samarbeidspartnere


Kvalifikasjoner 

 • Relevant helsefaglig utdanning med mastergrad
 • Relevant lederkompetanse/erfaring
 • Erfaring fra TSB og psykisk helsevern er en fordel


Personlige egenskaper 

 • Vi søker en leder som har gode samarbeidsevner og som liker å jobbe i team
 • Du har evne til å stå i prosesser over tid og har evne til å motivere og følge opp medarbeidere
 • Du har evne til nytenkning og endringsledelse
 • Du er faglig sterk og vil kunne favne et kompetent tverrfaglig team
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt


Vi tilbyr 

 • Poliklinikken har et engasjert og godt arbeidsmiljø i moderne og trivelige lokaler
 • TSB er et fagområde i endring og stillingen gir mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Sykehuset har eget lederopplæringsprogram
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Gode velferdsorndninger
 • God pensjonsordning gjennom KLP. Link til informasjon om KLP tjenestepensjon


Kontaktinformasjon: Bernt Werner Pettersen, avdelingssjef, tlf. 928 61 871.

 

Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
22. januar 2021