Du er her

Seksjonsleder

Vestre Viken - Drammen DPS, poliklinikk for psykose og rus

Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. 9 400 medarbeidere og har ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere i 26 kommuner.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, Kongsberg og på Ringerike (inkludert Hallingdal sjukestugu i Ål). Innen feltet psykisk helse og rus har vi ansvar for Blakstad sykehus i Asker, fem distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatri. Vi har egne klinikker for medisinsk diagnostikk, prehospitale tjenester og intern service samt en sentral stab. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.

I tillegg til utredning, behandling og oppfølging av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende.

Se mer på www.vestreviken.no

Drammen DPS er et distriktpsykiatrisk senter i Klinikk for psykisk helse og rus. Vårt opptaksområde omfatter kommunene Drammen, Lier, Nedre Eiker, Sande og Svelvik med et befolkningsgrunnlag på ca. 135.000 innbyggere. 

Drammen DPS består av tre polikliniske seksjoner og en døgnseksjon. Poliklinikken Psykisk helse, rus og avhengighet (PRA) er lokalisert i Drammen sentrum. Poliklinikken har 29,5 årsverk og består av tre team: et FACT team, et fleksibelt psykoseteam og et TSB team. 

Poliklinikken er godt etablert. En sentral oppgave for ny leder blir å videreføre og styrke fokus på faglig kvalitet, aktivitet og personalrutiner. 


Arbeidsoppgaver 

 • Helhetlig lederansvar for seksjonen
 • Fag-, økonomi- og personalansvar for alle yrkesgrupper
 • Samarbeid med øvrige seksjonsledere i avdelingen og andre samarbeidspartnere
 • Deltakelse i avdelingens ledergruppe
 • Bidra til god ressursutnyttelse og god pasientflyt

 Kvalifikasjoner 

 • Høyskole- eller universitetsutdanning
 • Solid erfaring fra spesialisthelsetjenesten og psykiske helsevern
 • Erfaring fra poliklinisk drift
 • Erfaring med og kunnskap om innsatsstyrt finansiering i poliklinikker
 • Ledererfaring

 Personlige egenskaper 

 • Evne til å inspirere, samarbeide og kommunisere på tvers av profesjoner og nivåer
 • God rolleforståelse og lojalitet til styringskrav
 • Evne til å arbeide strukturert, målrettet og oppnå resultater
 • Evne til å bidra til å skape trivsel og godt arbeidsmiljø
 • Pådriver for god faglig utvikling av seksjonen
 • Være løsningsorientert

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 Vi tilbyr 

 • Et stort fagmiljø i Drammen DPS med dyktige og engasjerte medarbeidere med bred faglig kompetanse
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • En faglig kompetent og aktiv ledergruppe
 • Intern lederopplæring
 • Poliklinikken holder til i fine, lyse lokaler i Drammen sentrum

Kontaktinformasjon: Margrete Nysterud, avdelingssjef, tlf. 980 75 439.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen
 

Arbeidssted
Vestre Viken - Drammen DPS, poliklinikk for psykose og rus
Søknadsfrist
24. februar 2019