5. juni 2013
5. juni 2013

Kirsti Haaland frykter at mennesket sett i kontekst blir borte i den nye spesialistordningen for psykologer. Og at psykologene vil forsvinne fra familieterapien.

5. juni 2013

Hensynet til hva psykologtittelen kommuniserer til den som søker hjelp, må veie tyngre enn masternes behov for markedsføring.

5. juni 2013

Når kan man bruke betegnelsen psykolog?

5. april 2013

I likhet med matematikk, språk og historie bør psykologi være allmennkunnskap for norsk ungdom.