5. desember 2010

Hvis ikke mastere i psykologi kan kalle seg psykologer, vil Psykologforeningen i fremtiden forvalte fagets utøvelse, men ikke fagets utvikling.

5. desember 2010

Mastere som jobber for at tittelen psykolog skal kunne anvendes av andre enn helsepersonell i Norge, risikerer å våkne opp til en skikkelig blåmandag.

5. november 2010

Sentralstyret foreslår for landsmøtet at vi endrer kriteriene for medlemskap i foreningen, og inviterer som medlemmer de som har psykologiutdanninger på høyt nivå, og som er del av psykologprofesjonen i resten av verden.

5. november 2010

Tor Levin Hofgaard (bildet) er mest stolt over at de politiske partiene nå har gjort Psykologforeningens satsing på lavterskeltilbud til sitt. Men foreningen skal bli en mer synlig samfunnsaktør, sier han, og ber om tre nye år som president.

5. november 2010
5. november 2010

Forslaget om å utvide medlemskriteriene i Norsk Psykologforening vil fra et fagforeningsperspektiv bety å sage av den grenen vi sitter på. Et slikt vedtak vil undergrave Psykologforeningens posisjon som fagforening.

5. november 2010
5. november 2010

Mastere med høy kompetanse bør kunne bli medlemmer i Psykologforeningen, foreslår Sentralstyret. Signaler fra noen av foreningens medlemmer gir håp om en reflektert og saklig diskusjon i på landsmøtet i Sandefjord 24. til 26. november.

5. oktober 2010

Mastere i psykologi bør både kunne kalle seg psykologer og bli medlemmer i Psykologforeningen. Utdanningen og kunnskapene til psykologer og psykologimastere er altfor like til at det er naturlig å opprettholde et skille.

5. september 2010

I en tid da psykologien har blitt allemannseie, vil Psykologforeningen stå sterkere ved å representere autoriserte psykologer alene. Målet må være å inkludere psykologer som i dag velger å være organisert andre steder.

5. september 2010

Psykologforeningens ledelse har luftet noen underlige ideer med tanke på at den er en fagforening som skal fremme psykologprofesjonens interesser. Er det resultatet av en kvasidemokratisk idé om at «alle skal med» vi ser?

5. august 2010

Bør Psykologforeningen åpne for medlemmer med annen fagbakgrunn? Dette utfordret ledelsen delegatene til å tenke høyt om på lederkonferansen i juni. Også mulige følger av en navneendring var oppe til diskusjon.