5. desember 2009

Kan alle som har studert psykologi, snart kalle seg psykologer? Et samfunn i endring krever en psykologforening som tenker nytt.

5. august 2009

I Norge er «psykolog» en helsepersonelltittel på lik linje med «lege». Dette skaper trygghet og tydelighet for pasientene, og bør ikke endres. Men Psykologforeningen samtaler gjerne om alternative veier til kvalitetssikring av andre psykologiutdanninger.