2. januar 2020

Masterutdannede i psykologi bør finne et begrep som samler dem.

2. desember 2019

Det har kommet flere forslag til hvordan mastere i psykologi kan bruke psykologtittelen. Felles for de alle er forvirring om hva tittelen innebærer.

9. oktober 2019

Fagforeningsarbeid er ikke et valg, det er en nødvendighet.

5. januar 2016

Endringer i psykologutdannelsen de siste årene har gjort at fremtidige psykologer ikke vil være fullt så nyttige i kommunene som de ellers kunne vært.

5. juni 2013
5. juni 2013

Hensynet til hva psykologtittelen kommuniserer til den som søker hjelp, må veie tyngre enn masternes behov for markedsføring.

5. juni 2013

Når kan man bruke betegnelsen psykolog?

5. april 2013

I likhet med matematikk, språk og historie bør psykologi være allmennkunnskap for norsk ungdom.

5. desember 2010

Hvis ikke mastere i psykologi kan kalle seg psykologer, vil Psykologforeningen i fremtiden forvalte fagets utøvelse, men ikke fagets utvikling.

5. desember 2010

Mastere som jobber for at tittelen psykolog skal kunne anvendes av andre enn helsepersonell i Norge, risikerer å våkne opp til en skikkelig blåmandag.

5. november 2010

Sentralstyret foreslår for landsmøtet at vi endrer kriteriene for medlemskap i foreningen, og inviterer som medlemmer de som har psykologiutdanninger på høyt nivå, og som er del av psykologprofesjonen i resten av verden.

5. november 2010
5. november 2010

Forslaget om å utvide medlemskriteriene i Norsk Psykologforening vil fra et fagforeningsperspektiv bety å sage av den grenen vi sitter på. Et slikt vedtak vil undergrave Psykologforeningens posisjon som fagforening.

5. november 2010
5. oktober 2010

Mastere i psykologi bør både kunne kalle seg psykologer og bli medlemmer i Psykologforeningen. Utdanningen og kunnskapene til psykologer og psykologimastere er altfor like til at det er naturlig å opprettholde et skille.

5. september 2010

I en tid da psykologien har blitt allemannseie, vil Psykologforeningen stå sterkere ved å representere autoriserte psykologer alene. Målet må være å inkludere psykologer som i dag velger å være organisert andre steder.

5. september 2010

Psykologforeningens ledelse har luftet noen underlige ideer med tanke på at den er en fagforening som skal fremme psykologprofesjonens interesser. Er det resultatet av en kvasidemokratisk idé om at «alle skal med» vi ser?

5. august 2009

I Norge er «psykolog» en helsepersonelltittel på lik linje med «lege». Dette skaper trygghet og tydelighet for pasientene, og bør ikke endres. Men Psykologforeningen samtaler gjerne om alternative veier til kvalitetssikring av andre psykologiutdanninger.