5. desember 2010

Hvis ikke mastere i psykologi kan kalle seg psykologer, vil Psykologforeningen i fremtiden forvalte fagets utøvelse, men ikke fagets utvikling.