9. oktober 2019

Fagforeningsarbeid er ikke et valg, det er en nødvendighet.