5. juni 2013

Hensynet til hva psykologtittelen kommuniserer til den som søker hjelp, må veie tyngre enn masternes behov for markedsføring.