5. juni 2013

Kirsti Haaland frykter at mennesket sett i kontekst blir borte i den nye spesialistordningen for psykologer. Og at psykologene vil forsvinne fra familieterapien.

5. januar 2011

Landsmøtet avviste forslaget om å åpne for medlemskap for psykologimastere. I stedet vedtok de et kompromissforslag. Vi ba fem delegater om å kommentere vedtaket.

5. november 2010

Mastere med høy kompetanse bør kunne bli medlemmer i Psykologforeningen, foreslår Sentralstyret. Signaler fra noen av foreningens medlemmer gir håp om en reflektert og saklig diskusjon i på landsmøtet i Sandefjord 24. til 26. november.

5. august 2010

Bør Psykologforeningen åpne for medlemmer med annen fagbakgrunn? Dette utfordret ledelsen delegatene til å tenke høyt om på lederkonferansen i juni. Også mulige følger av en navneendring var oppe til diskusjon.

5. desember 2009

Kan alle som har studert psykologi, snart kalle seg psykologer? Et samfunn i endring krever en psykologforening som tenker nytt.

5. januar 2008

Landsmøtet i november var et veiskille i Psykologforeningens historie så langt. An-Magritt Aanonsen valgte å gå av, etter tolv år som president. To presidentkandidater stilte til valg etter en hektisk valgkamp.

1. juli 2007

Hvordan vil samfunnsutviklingen påvirke Psykologforeningens faglige og politiske arbeid i årene som kommer? Fire innledere var invitert til lederkonferansen for å tenke høyt.

1. mars 2006

Både profesjonsutdannede og masterutdannede bør kunne bruke psykologtittelen. Det mener professor Fanny Duckert, som er leder av Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Hun foreslår at begge utdanningene gis mulighet for medlemskap i Norsk Psykologforening.