1. september 2020

Håkon Skard har vært tydelig i rasismedebatten. Nå er det tid for konkret handling.

6. november 2018

Kvinner utsatt for æresrelatert vold får ikke den hjelpen de trenger i Norge, ifølge flere kilder Psykologtidsskriftet har snakket med.

5. oktober 2017

Ny viten om traumer i barndommen utfordrer diskusjonen om diagnoser.

7. juni 2017

Først ble Frittstående nettverk for kvalitet i barnevern (KIB) stiftet. Så ble det intern strid om Barnesakkyndig kommisjon.

3. mai 2017

Psykologer er sentrale i Kompetansenettverk for kvalitet i barnevern (KIB), som nylig ble stiftet. De ønsker at politikerne i valgkampen diskuterer en total forvandling av hele barnevernet.

1. april 2016

Mangel på flerkulturell kompetanse er trolig et problem i alle ledd i barnevernet, ifølge ny rapport.

5. oktober 2015

Trygge rammer og levande metaforar skapar rom for at svært ulike klientar kan utforske sine unike traumeerfaringar i den same gruppa.

2. september 2015

Når blir traumer så store at de trenger spesialisert behandling, forskjellig fra annen, psykologisk behandling? To bøker prøver å gi oss svar.

5. juni 2014

Når medievirkeligheten av barnevernsfeltet blir fordreid, er det sårbare barn som må ta konsekvensene. Det mener erfarne barnesakkyndige psykologer.

4. oktober 2013
4. oktober 2013

Judith van der Weele må få hjelp med presisjonsnivået når hun skal forske på sakkyndiges kultursensitivitet.

5. september 2013

Vi trenger ikke etnosentriske eller kulturrelativistiske ideologer, men fagfolk som er trygge på komplekse vurderinger.

6. august 2013

Forskning på sakkyndighet må baseres på fag. Ikke ideologi.

5. juli 2013

Så godt som ingen har forsket på barnesakkyndiges arbeid. Judith van der Weele kan bli historisk.

5. mars 2013

Redaktøren i Tannlegetidende bør tydelig beklage svært uheldig ordbruk om personer med personlighetsdiagnoser.

5. februar 2013
5. september 2011

Den vestlige forståelsen av livets utfordringer bygger i stor grad på teori som dreier seg om å tenke, velge, og handle slik at livet blir bedre. Men i møtet med brutal råskap blir vi hjelpeløse med våre overfladiske teorier om heling og endring.

5. august 2009
1. august 2007

Alternativ til Vold tenker utradisjonelt om et skreddersydd behandlingstilbud for klienter fra etniske minoriteter hvor det er familievold. På en «drop in»-klinikk kan klientene få psykologisk hjelp når de har mulighet til å komme.

1. juli 2007

Engasjerte psykologar møttest i Psykologforeningen sine lokaler i Oslo 24. mai til møte om interkulturell psykologi. Målet er å skipa ei foreining som kan ta kulturperspektivet med seg ut av Holmlia i Oslo og inn i heile psykologifaget.

Sider