5. oktober 2014

Det er ikke noe galt i at psykologer skriver velmenende om andre kollegers bøker. Men interessant eller spennende lesning blir det sjelden.

5. oktober 2014
5. august 2014

Journalen sa at pasienten var gråtlabil. Hvorfor kan de ikke skrive hva det er som gjør at hun er lei seg og tar lett til tårene?

5. juni 2014

Pårørendeerfaringene gjør meg til en bedre psykolog, og psykologkunnskapen gjør meg til en bedre mor.

4. april 2014

Solberg-regjeringen vil styrke lavterskeltilbudet innenfor psykisk helse i kommunene. Nå kan du være med på å endre psykologrollen.

5. februar 2014

Psykologien har utvilsomt et samfunnskritisk potensial. Fagets bredde og egenart tilsier at vi ideelt sett burde vært et eget fakultet.