Du er her

Redaksjonelt

Redaksjonelt
Publisert
1. september 2004
Redaksjonelt
Publisert
1. august 2004
Redaksjonelt
Publisert
1. juli 2004
Redaksjonelt
Publisert
1. juni 2004
Redaksjonelt
Publisert
1. mai 2004
Redaksjonelt
Publisert
1. april 2004
Redaksjonelt
Publisert
1. mars 2004
Redaksjonelt
Publisert
1. februar 2004

Per Saugstad er en sentral representant for den teoretiske, akademiske psykologi, kjent for studier innen kognitiv psykologi, især studiet av språk og tenkning. Aktuell er hans bok om psykologiens historie. Saugstad ser forskerrekruttering og internasjonal forankring som avgjørende for fagets videre utvikling i Norge.

Redaksjonelt
Publisert
1. februar 2004

Hallgrim Kløve er den fremste representant for den første generasjonen av norske nevropsykologer, med en rekke publikasjoner om lateralisering, epilepsi, sensorisk svikt og intellektuelle funksjoner. Sammen med Bjørn Christiansen bygde han opp embetsstudiet i Bergen fra grunnen av.

Redaksjonelt
Publisert
1. februar 2004

Internasjonalt har Bjørn Killingmo bidratt til utvikling av psykoanalytisk terapiteori og teknikk. I 40 år har han veiledet studenter i hvordan skape en vekstfremmende terapeutisk relasjon. Det må være en form for trygghet til stede for å kunne gå inn i en meningsfylt selvopplevelse.

Sider