Du er her

Redaksjonelt

Redaksjonelt
Publisert
1. september 2004
Redaksjonelt
Publisert
1. august 2004
Redaksjonelt
Publisert
1. juli 2004
Redaksjonelt
Publisert
1. juni 2004
Redaksjonelt
Publisert
1. mai 2004
Redaksjonelt
Publisert
1. april 2004
Redaksjonelt
Publisert
1. mars 2004
Redaksjonelt
Publisert
1. februar 2004
Redaksjonelt
Publisert
1. februar 2004

Jan Smedslund har arbeidet hos Jean Piaget, og ved en rekke universiteter i USA sammen med toneangivende psykologer som Fritz Heider, Jerome Bruner og Kenneth Hammond. Han har skrevet bøker om dagliglivets psykologi, og er internasjonalt kjent for publikasjoner om beslutningsteori. I de senere årene har han utviklet sin egen teori, om den såkalte psykologikken.

Redaksjonelt
Publisert
1. februar 2004

I følgje Ragnar Rommetveit plasserer psykologisk forsking seg i eit spenningsfelt mellom den humanistiske og den naturvitskaplege tradisjonen. Sjølv har han bevegd seg mellom ulike ståstader for forståinga av kommunikasjon mellom menneske, og dermed skride over ein rekkje skiljeliner mellom psykologi og humanistiske fag.

Sider