Du er her

Bjørn Christiansens minnepris for 2009

Publisert
5. juli 2010

Minneprisen utdeles hvert år som en anerkjennelse for et betydningsfullt faglig bidrag. I statuttene fremheves arbeider som antas å bidra til å utvikle faget og til å gjøre psykologprofesjonen synlig på en god måte. Det stilles krav til komposisjon, språklig utforming og faglig stringens. Priskomiteen har bestått av Monica Martinussen, Kirsten Rasmussen, Karl Halvor Teigen, Frode Thuen, Pål Johan Karlsen og Bjørnar Olsen.

Bjørn Christiansens minnepris er for 2009 tildelt artikkelen Kognitiv terapi ved kronisk utmattelsessyndrom/ME (årgang 46, nr. 9, s. 928–936), skrevet av psykologene Torkil Berge og Lars Dehli sammen med den anonymiserte pasienten «Torbjørn».

Kronisk utmattelsessyndrom/ME innebærer ekstrem og til tider invalidiserende tretthet. Artikkelen viser hvordan kognitiv terapi kan bidra til mestring av symptomer og til økt livskvalitet – forutsatt individuell tilrettelegging gjennom aktivt samarbeid mellom behandler og pasient.

Selv om brukere av helsetjenester etter hvert har fått en selvfølgelig plass i dagens tjenesteutforming, er det fortsatt sjeldent at brukere, pasienter og pårørende er aktive og likestilte deltagere i fagformidlingen og fagutviklingen. Med sitt bidrag gir de tre forfatterne oss både inspirasjon til og en mal for hvordan behandlere og pasienter sammen kan formidle så vel kunnskap som praksis, for slik å danne utgangspunkt for nye møter mellom bruker og behandler.

Ikke bare er bidraget skrevet av brukere og fagpersoner; det er også skrevet til begge gruppene. Forfatterne skriver at «artikkelen er utformet slik at man som terapeut kan anbefale en pasient å lese den, for så å drøfte rådene som gis i artikkelen, opp mot de problemer pasienten selv opplever». Artikkelen er altså ikke bare ment å informere behandleren, men å bidra til at terapeut og pasient sammen kan legge opp et behandlingsløp tilpasset pasientens utfordringer.

Artikkelen blir også et eksempel på hvordan prinsipperklæringen om evidensbasert praksis kan settes ut i handling. Tidsskriftet håper derfor den kan inspirere andre fagpersoner og brukere til sammen å utvikle fagbidrag som viser hvordan prinsipperklæringens tre ben – fagkunnskap, klinisk erfaring og pasientens egenskaper – kan veves sammen i et fagbidrag som griper rett inn i praksisfeltet.

TIDLIGERE PRISVINNERE

 • 1989 Nils Eide-Midtsand
 • 1990 Halldis Leira
 • 1991 Michael Helge Rønnestad og Thomas M. Skovholt
 • 1992 Ellen Hartmann
 • 1993 Elisabeth Backe-Hansen
 • 1994 Ole David Brask
 • 1995 Helen Johnsen Christie og Nora Sveaass
 • 1996 Atle Dyregrov og Magne Raundalen
 • 1997 Ivar Reinvang
 • 1998 Kjersti Wogn-Henriksen
 • 1999 Tor-Johan Ekeland
 • 2000 Marte Nilsson og Helene Trana
 • 2001 Halvor Kjølstad
 • 2002 Jarle Eid og Bjørn Helge Johnsen
 • 2003 Annika Melinder og Svein Magnussen
 • 2004 Kim Larsen
 • 2005 Roar Solholm, Elisabeth Askeland, Terje Christiansen og Mona Duckert
 • 2006 Hanne Haavind
 • 2007 Trude Reinfjell, Trond H. Diseth og Arne Vikan
 • 2008 Nils Inge Landrø og Stein Andersson
Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 7, 2010, side 586

Kommenter denne artikkelen