Du er her

Recoveryorientert fagutvikler

Sørlandet sykehus HF - DPS Østre Agder

- Trygghet når du trenger det mest Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på facebook

Distriktpsykiatrisk senter (DPS) Østre Agder er en av i alt 8 avdelinger innen Klinikk for psykisk helse i Sørlandet sykehus. DPS Østre Agder gir allmennpsykiatriske spesialisthelsetilbudet til innbyggere over 18 år med psykisk lidelse. Spesialisthelsetilbudet omfatter akutt-kriseintervensjon, spesialisert utredning og behandling poliklinisk, ambulant og i døgnpost. I tillegg gis det råd og veiledning til pårørende og den kommunale helse- og omsorgstjenesten i fylket.

DPS Østre Agder har tre allmennpsykiatriske polikliniske team lokalisert i Arendal, Grimstad og Tvedestrand samt et team for gruppebehandling basert på dialektisk atferdsterapi (DBT) og skjematerapi. Videre har avdelingen en enhet for ambulante tjenester som består av et ambulant akutt-team (AAT), et FACT team for behandling av psykoselidelser samt et FACT team for behandling av nysyke. DPS Aust-Agder har i tillegg en døgnenhet med tilbud for alle typer psykiatriske lidelser.

Avdelingen har et stort fagmiljø med mange overleger, psykologspesialister, psykologer og sykepleiere. Avdelingen tilrettelegger for psykologers utdanningsløp fram til ferdig utdannet psykologspesialist og er et utdanningssted for leger i spesialisering. Medarbeiderne oppmuntres til fagutvikling, kompetanseheving og forskning.

I DPS Østre Agder har vi nå ledige 100 % fast stilling som recoveryorientert fagutvikler i Arendal

Dette er en unik mulighet for deg som ønsker å jobbe aktivt for å videreutvikle behandlingstilbudet innen fagområdet allmennpsykiatrisk spesialisthelsetilbud. Du vil ha ansvaret for videreutvikling i hele avdelingen. Recovery skal være grunnlag for avdelingens arbeid. Stillingen vil inngå i ledergruppen.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. 


Arbeidsoppgaver 

 • Hovedansvar for avdelingens fagutviklingsarbeid
 • Sikre at pasientbehandlingen skjer i henhold til myndighetskrav og kunnskapsbasert praksis
 • Legge til rette for faglige studier og prosjekter
 • Faglig veileder for avdelingens spesialister
 • Bidra aktivt i virksomhetens kvalitets- og forbedringsarbeid
 • Bidra til godt samarbeid med våre eksterne samarbeidspartnere


Kvalifikasjoner 

 • Psykologspesialist/psykiater med norsk autorisasjon
  - Andre med spesielt relevant kompetanse og erfaring kan vurderes
 • Erfaring fra arbeid med psykiatri
 • Ledererfaring, prosjektledelse og/eller veiledningskompetanse
  - God kompetanse på gjennomføring av endringer
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og evne til å undervise
  - Beherske norsk språk godt, både muntlig og skriftlig. Må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå
 • Førerkort for personbil                 


Personlige egenskaper 

 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet
 • Fleksibel, løsning- og handlingsorientert
 • Selvstendig og ansvarsbevisst
 • Gode evner til relasjonsbygging
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne


Vi tilbyr 

 • Godt arbeidsmiljø preget av åpenhet og interesse for faglig utvikling av tjenestetilbudet
 • Høyt faglig nivå og et utfordrende og variert arbeid
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning (2 % pensjonstrekk), gruppe- og ulykkesforsikring
 • Dekker utgifter knyttet til flytting etter gjeldene bestemmelser


Kontaktinformasjon: Joyce Pigao, avdelingssjef, tlf. 463 71 282 og Angelina Jensen, rådgiver, tlf. 37 01 44 44.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
17. april 2020