Du er her

Rådgiver/seniorrådgiver

Helse Midt-Norge RHF - Helsefagavdelingen

Helse Midt-Norge RHF er ett av fire regionale helseforetak i Norge. Disse eies av staten ved Helse- og omsorgsdepartementet og skal sørge for at befolkningen får tilgang på spesialiserte helsetjenester med god kvalitet. Helse Midt-Norge RHF har overordnet ansvar for spesialisthelsetjenesten i Trøndelag og Møre og Romsdal. Virksomheten er organisert gjennom 4 helseforetak som eies av Helse Midt-Norge RHF. I tillegg er Helse Midt-Norge IT  (HEMIT) og Driftssenteret for logistikk og økonomi en del av Helse Midt-Norge RHF. Helseplattformen AS eies av Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune. Den samlede virksomheten omfatter ca. 22 100 medarbeidere og et årlig omsetning på ca. 23 milliarder kroner.

Helse Midt-Norge RHF er lokalisert på Stjørdal. Se ytterligere informasjon på www.helse-midt.no

Helsefagavdelingen har ansvar for områdene helsefag, forskning, utdanning og innovasjon. Avdelingen ivaretar samfunnsviktige funksjoner innenfor disse områdene gjennom overordnet strategisk arbeid som inkluderer koordinering, analyse, budsjettarbeid, ressursfordeling, kompetanseplanlegging og kjøp av eksterne helsetjenester. Avdelingen har tett samarbeid med de underliggende helseforetakene, andre statlige organer og institusjoner. Som medarbeider og bidragsyter i helsefagavdelingen vil du få en viktig rolle i det strategiske arbeidet for å levere gode helsetjenester til befolkningen i Midt-Norge i tråd med sørge for-ansvaret.

Vi ønsker å styrke vårt arbeid for psykisk helsevern og rusbehandling, og søker en erfaren medarbeider som kan se områdene i sammenheng. Vi ser etter en person som kan jobbe selvstendig og i god dialog med aktuelle fagmiljø.


Arbeidsoppgaver 

Stillingen er hovedsakelig knyttet til psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i tråd med myndighetenes føringer om å prioritere disse områdene i helsetjenesten. Arbeidsoppgavene vil ligge på et overordnet strategisk nivå innenfor feltet med tanke på å legge premissene for og koordinere arbeidet for en god, likeverdig og tilgjengelig tjeneste i regionen

 • Delta i nasjonale prosjekter og nettverk samt arbeide opp mot sentrale myndigheter som HOD og Helsedirektoratet
 • Være regionalt kontaktpunkt og pådriver for fagområdene i samarbeid med aktuelle fagledernettverk
 • Bistå i oppfølging av tjenesteytere både i egne HF og private aktører vi har avtale med
 • Ha ansvar for rapportering, forberedelse av styresaker for styret i Helse Midt-Norge RHF og andre saksbehandlingsoppgaver

Stillingens innhold vil kunne bli tillagt andre oppgaver og tilpasset og/eller endret ved behov.


Kvalifikasjoner 

 • Relevant høyere utdanning/videreutdanning med minimum mastergrad i relevant fagområde kreves
 • Mulige utdanningsretninger kan være innen medisin og helse, f.eks. lege/psykiater, psykolog/psykologspesialist, spesialsykepleier, mv.
 • Innsikt i og erfaring fra spesialisthelsetjenestens virksomhet, gjerne klinisk erfaring
 • Helhetsforståelse av helsetjenestens viktige samfunnsoppgaver er ønskelig


Personlige egenskaper 

 • Du er strukturert og har evne til å arbeide effektivt og systematisk
 • Du kan vise til gode samarbeidsevner samtidig som du er selvstendig, initiativrik og beslutningsdyktig
 • Du har evne til å se sammenhenger og tilegne deg informasjon i et felt under utvikling
 • Du har god evne til å formidle resultater og årsakssammenhenger, både i skriftlig og muntlig kommunikasjon
 • Du trives i et hektisk arbeidsmiljø som til tider er preget av bestillinger med høy hastegrad

Ved vurdering av den best kvalifiserte, vil det legges vekt på personlig egnethet, utdanning, erfaring samt motivasjon for stillingen.


Vi tilbyr 

 • Spennende og utfordrende stilling i en av Midt-Norges største organisasjoner med et viktig samfunns oppdrag
 • Lønn og betingelser etter avtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i KLP
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Godt arbeidsmiljø


Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

I henhold til offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten


Kontaktinformasjon: Henrik A. Sandbu, direktør for helsefag, forskning, utdanning og innovasjon, tlf. 958 71 772.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
1. november 2020