Bilder på forsiden

Her er alle bildene på forsiden av jubileumsutgaven. Øverst fra venstre:

Rad 1: Bjørn Christiansen (Ukjent), Anna Louise von der Lippe (UiO), Anders Zachrisson (UiO), Anne Inger Helmen Borge (Privat), Andreas Høstmælingen (Nora Skjerdingstad), Anne Kari Torgalsbøen (Nora Skjerdingstad), Arne Repål (Privat), Anne-Kristin Imenes (Privat), Asle Hoffart (Nora Skjerdingstad), Annika Melinder (UiO), Atle Dyregrov (SE Fotografi)

Rad 2: Ellen Hartmann (Nora Skjerdingstad), Bjørn Killingmo (Ukjent), Beate Ørbeck (Privat), Borrik Schjødt (Per Halvorsen), Bente Storm Haugland (UiB), Børge Holden (Privat), Bjørn Helge Johnsen (Privat), Carl Erik Grenness (Torgeir Haugaard), Eline Rognlie (Per Halvorsen), Erik Stänicke (Fredrik Solstad), Elisabeth Backe-Hansen (StudioVest / NOVA)

Rad 3: Arne Holte (Marianne Lind), Catharina Elisabeth Wang (Bjørn-Kåre Iversen), Dag V. Skjelstad (Privat), Elizabeth Schanche (UiB), Espen Walderhaug (Fredrik Solstad, NTB), Emine Kale (Ram Gupta / UiO ), Filip Myhre (Ukjent), Elsa Almås (Per Halvorsen), Roar Fosse (Nora Skjerdingstad), Eva Axelsen (Louise Gerdts), Michael H. Rønnestad (Svein Harald Milde/ UiO)

Rad 4: Åsa Grude Skard (Nasjonalbiblioteket), Gaute Godager (Hanna Victoria Steen Davidescu), Frid Hansen (Arne Olav L. Hageberg), Ståle Einarsen (Ukjent), Haldis Hjort (Privat), Gunnar Sørbotten (Ukjent), Hanne Haavind (Nora Skjerdingstad), Haldor Øvreeide (Bjørn Erik Larsen), Hanne Weie Oddli (UiO), Hallgrim Kløve (Espen Røst S), Hanne Strømme (Nora Skjerdingstad)

Rad 5: Dag Øystein Nordanger (Katrine Sunde), Iris Steine (Paul S. Amundsen/UiO), Halvor Kjølstad (Privat), Hilde Eileen Nafstad (Tron Trondal / UiO), Hans Nordahl (Privat), June Lystad (Fredrik Solstad, NTB), Harrald Bækkelund (Fredrik Solstad, NTB), Ingunn Skre (Anne Hartviksen, UiT), Jon Trygve Monsen (Tron Trondal/UiO), Ingvild Stjernen Tisløv (Nora Skjerdingstad), Helge holgersen (Privat)

Rad 6: Sissel Reichelt (Per Olav Bjørnstad), Henrik Berg (UiB), Helene Amundsen Nissen-Lie (UiO), Siri Gullestad (Fartein Rudjord), Helen Ingrid Andreassen (Privat), Frode Thuen (Paul-Erik Lillholm), Kaja Asbjørnsen Betin (Ingar Sørensen), Jan Skjerve (UiO), Anbjørg Ohnstad (Jo Hjelle/Skeivt arkiv), Jarle Eid (Thor Brødreskift), Linda Sandbæk (Privat)

Rad 7: Halvor Kjølstad (Privat), Line Stänicke (Nora Skjerdingstad), Jarle Eknes (Kristinn Hegna), Linn Heidi Lunde (UiB), Kari Lossius (Marita Aarekol / Bergens Tidende), Elisabeth Backe-Hansen (StudioVest / NOVA), Jens Thimm (Privat), Marianne Berg Halvorsen (Fredrik Solstad, NTB), Joar Øveraas Halvorsen (Fredrik Solstad), Malin Fors (UiT), Tor-Johan Ekeland (Høgskolen I Volda)

Rad 8: Inger Hilde Nordhus (Ingvild Constance Festervoll Melien), Jon Fiske (Eivind Kaasin, Idébanken), Marit Råbu (Paul S. Amundsen / UiO), Håkon E Coucheron Fredhammer (Privat), Merete Glenne Øie (Kirsti Hovde), Jon Vøllestad (UiB), Nora Sveass (Ukjent), Karl Gunnar Götestam (Ukjent), Finn Skårderud (Trond Isaksen), Karl Haldor Teigen (UiO), Roger Hagen (Fredrik Solstad)

Rad 9: Jens Egeland (Sykehuset i Vestfold), Runa Kongsvik (Paulina Tamara Cid), Karsten Hytten (Privat), Rune Flaaten Bjørk (Tron Trondal / UiO), Henrik Nordahl (NTNU), Kenneth Hugdahl (Eivind Senneset/UiB), Kjetil Sundet (UiO), Sigmund Karterud (Ukjent), Knut Dalen (Paul-Erik Lillholm), Simon-Peter Neumer (RBUP), Kristoffer Høiland (Per Halvorsen)

Rad 10: Fanny Duckert (UiO), Kim Larsen (Nina Strand), Sidsel Fjelltun (Privat), Magne Raundalen (Kalle Fürst), Siv Hilde Berg (UiS), Morten Skjørshammer (Privat), Geir Høstmark Nielsen (Kim E. Andreassen), Nikolai Kunøe (Per Halvorsen), Ståle Pallesen (Privat), Sverre Hoem (Privat)

Rad 11: Olav Nyttingnes (Jarle Nyttingnes), Svein Øverland (Nora Skjerdingstad), Nils Inge Landrø (Privat), Svenn Torgersen (Privat), Odd Arne Tjersland (Svein Erik Dahl/Samfoto), Nils Eide-Midtsand (Privat), Odd Havik (Kristian E. Hereid/UiB), Uzman Chaudry (Per Halvorsen), Odd Runar Gulbrandsen (Anita Maria Sundbye), Tine K. Jensen (UiO), Ole Jakob Madsen (Fartein Rudjord)

Rad 12: Wencke Seltzer (Privat), Ole Magnus Vik (Julie Brundtland), Turid Vogt Grinde (Ukjent), Patrick Vogel (Olav Leistad Hove), Tine Nordgreen (UiB), Peder Kjøs (Per Halvorsen), Wenke Gulbrandsen (UiO), Per Are Løkke (Privat), John Kjøbli (UiO), Per-Einar Binder (Nora Skjerdingstad), Torkil Berge (Fartein Rudjord)

Rad 13: Richard Knoff (Helsetilsynet), Willy-Tore Mørch (Arne Olav L. Hageberg), Per-Magnus Moe Thompson (Fredrik Solstad, NTB), Rolf Mikkel Blaker (Tron Trondal / UiO), Pål Grøndahl (Kristin Svorte), Torleiv Odland (Ukjent), Sverre Urnes Johnson (Nora Skjerdingstad), Truls Ryum (Paul S. Amundsen/UiO), Reidar Ommundsen (UiO), Tomas Formo Langkaas (Simon Grahl), Wenche Håland (Ukjent)


NB! Noen bildekrediteringer er oppgitt feil i papirutgaven.