Du er her

Psykolog/terapeut og psykolog/psykologspesialist

Alternativ til Vold Tromsø

Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) er et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner. Stiftelsen har behandling, kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling som sitt hovedmandat. ATV har 15 behandlingssentre i Norge. Klientgruppen er i hovedsak voksne som utøver vold, og deres familie. Stiftelsen har 91 ansatte, hovedsakelig psykologer.

ATV Tromsø søker:
1 psykolog/terapeut i 100 % fast stilling, eventuelt i ett års engasjement frem til 1.1.2022
 
1 psykolog/psykologspesialist med barnefaglig kompetanse i 100 % fast stilling.
 
Hovedoppgaven for begge stillingene vil være psykoterapeutisk behandling, individuelt eller i grupper, for voksne som utøver vold i nære relasjoner og deres familier.
 
Vi ønsker oss to engasjerte kollegaer med god psykoterapeutisk erfaring som har lyst til å lære mer om vold og terapi. Teamet ønsker seg barnefaglig spisskompetanse for å supplere kompetansen vi allerede har. ATV kan tilby en variert og allsidig arbeidshverdag med mulighet til å påvirke videreutviklingen av kontoret. I tillegg får man gleden av å være del av et stort og spennende nasjonalt faglig felleskap.

Tiltredelse: etter avtale
 
Søknader sendes på e-post til: jobb@atv-stiftelsen.no,
Adresse: Alternativ til Vold, Lilletorget 1, 0184 Oslo.

Spørsmål om stillingen rettes til kontorleder Barbora Jakobsen, mobil 410 46 952, e-post barbora@atv-stiftelsen.no
 
Søknadsfrist
18. desember 2020