Du er her

Psykologspesialist/spesialrådgiver i fast stilling

RVTS Sør

Regionalt Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region sør (RVTS Sør) er et ledende fagmiljø innen psykologiske traumer og selvmordsforebygging. Senteret er en del av Stiftelsen Rbup – Regionsenter for barn og unges psykiske helse øst og sør. RVTS Sørs overordnede samfunnsoppdrag er å bidra til å styrke kompetansen og kvaliteten i relevante hjelpetjenester. Senteret skal være en tjeneste for tjenestene og for den forebyggende virksomheten i kommunene, spesialisthelsetjenesten og det statlige barne– og familievernet. Senterets hovedarbeidsoppgaver er knyttet opp mot 4 temaområder; traumer og traumatisk stress; herunder psykososial beredskap, vold og overgrep, forebygging av selvmord og selvskading, og flyktninghelse og tvungen migrasjon.

RVTS Sør dekker region sør (Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder). Ressurssenteret er lokalisert i Sørlandet Kunnskapspark i Kristiansand. Senterets oppbygging, strategi og verdigrunnlag er beskrevet på nettsiden: www.rvtssor.no


Vi søker etter:

Faglig kreativ medarbeider som evner å belyse, berøre og bevege våre målgrupper gjennom prosessledelse, kompetanseformidling og fagutvikling.


Psykologspesialist/psykolog må ha:

 • Psykologspesialist må ha utdanning som cand. psychol. med godkjent spesialitet
 • Psykolog uten spesialitet må ha særskilt kompetanse/erfaring innenfor et eller flere av våre fagområder


Spesialrådgiver må ha:

 • Mastergrad innen relevant fagområde
 • Erfaring fra minst ett av senterets temaområder


Vi søker etter medarbeider som har kunnskap om og erfaring fra:

 • Kunnskapsformidling, kunnskapsutvikling og verdiformidling innen senterets fagområder
 • Omsette kunnskap til praksis gjennom gode menneskemøter og helhetlig kompetanseutvikling og tjenestestøtte
 • Kompetanseutvikling i tjenester som ivaretar, og har omsorg for krenkede og traumatiserte barn, unge og voksne
 • Prosessledelse
 • Prosjektledelse og deltakelse i regionale og nasjonale prosjekter
 • Rådgivning, konsultasjon og veiledning til tjenesteapparatet


Personlige egenskaper og verdisyn:

 • Ha kjennskap til og kunne arbeide etter RVTS Sørs kunnskaps- og verdigrunnlag
 • Ha formidlingsglede
 • Ha gode samarbeidsevner, fleksibilitet og tilpasningsevne
 • Ha godt humør, pågangsmot og evne til lekenhet
 • Ha evne til å motivere og inspirere kollegaer og samarbeidspartnere


Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Kontinuerlig faglig oppdatering og utvikling
 • Et variert, spennende og inspirerende arbeidsmiljø
 • Medlemskap i Kommunal Landspensjonskasse KLP, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til gunstig rente, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring
 • Fleksitidsordning


Generelle opplysninger

 • RVTS Sør er opptatt av å skape en utviklende og lærende internkultur. Det vil derfor bli vektlagt at søker har en personlig dedikasjon til å være i en kontinuerlig endrings- og læringssituasjon, og har engasjement og interesse for å være med i videreutviklingen av RVTS Sør og vårt arbeid.
 • Senteret legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke – uavhengig av alder, seksuell orientering, kjønn og kjønnsidentitet, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.
 • Søker må påregne en god del reisevirksomhet, og må ha førerkort for bil.


Kontaktpersoner:
Nesteleder Martin Mølsæter, tlf. 918 93 686, e-post martin.molsater@rvtssor.no
Prosjekt- og leveranseleder Ruben Gausdal, tlf. 990 45 359, e-post ruben.gausdal@rvtssor.no
Fagleder/psykologspesialist Heine Steinkopf, tlf. 481 42 436, e-post heine.steinkopf@rvtssor.no

 

Søknadsfrist
1. november 2019