Du er her

Psykologspesialist/seksjonsleder TSB - LAR

Vestre Viken, Avdeling for rus og avhengighet - ARA

Vestre Viken er ett av landets største helseforetak med omlag 9 400 medarbeidere og ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere. I tillegg til behandling og utredning av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende. Vi jobber for moderne, fleksible og likeverdige helsetjenester til pasientenes beste.

Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, på Kongsberg og Ringerike inklusiv Hallingdal sjukestugu. Klinikk for psykisk helse og rus omfatter Psykiatrisk avdeling Blakstad, Avdeling for rus og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og fem distriktspsykiatriske sentre. Medisinsk diagnostikk, Prehospitale tjenester og Intern service er egne klinikker. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet. 

Vår ambisjon er å kunne tilby heltidsstillinger til alle som ønsker det.

Velkommen som søker!

ARA har ledig stilling som psykologspesialist  innenfor fagfeltet rus og avhengighet. Stillingen omfatter LAR-behandlingen i tidligere Buskerud fylke – 20 kommuner, samt inntaksteamet som koordinerer inntak til egen avdeling, ideelle og private TSB-plasser innenfor fritt behandlingsvalg. 

Bli med på laget når vi nå skal videreutvikle tjenesten til nyopprettet seksjon som vil bestå av cirka 10 årsverk!

Avdeling for rus og avhengighet (ARA) er en avdeling innen klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken HF. Vi har et tett samarbeid med klinikkens øvrige avdelinger og har i tillegg et nært samarbeid med private institusjoner innen rusfeltet. Avdelingen har ca. 140 årsverk. Klinikken har egen forskning- og utviklingsenhet. ARA tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til pasienter med rus- og avhengighetshetsproblematikk, samt sammensatte utfordringer. Vårt mål er å bidra til at pasienter med rus- og avhengighetsproblematikk opplever mestring og økt livskvalitet - gjennom å tilby kunnskapsbasert, helhetlig og virksom behandling. ARA består av 4 seksjoner - 2 avgiftningsseksjoner og 2 behandlingsseksjoner. I tillegg har avdelingen egne team som er ansvarlige for LAR og inntaksarbeidet.
 
Vi ønsker:   
Å fokusere enda mer på god pasientflyt/sømløse behandlingslinjer for pasientene.
Å skape et fagfellesskap som sikrer faglig utvikling og videreutvikle dagens spissede spesialiserte tilbud. 

Vi søker en psykologspesialist som vil være med og  skape seksjonen sammen med kolleger fra andre yrkesgrupper. 

100 % fast stilling med tiltredelse helst 15. august eller etter avtale.


Arbeidsoppgaver

 • Har overordnet, faglig ansvar for seksjonen sammen med overlege.
 • Bidra til å utvikle og vedlikeholde system for kvalitetssikring av pasientbehandlingen.
 • Delta i rettighetsvurderinger og tverrfaglig inntaksarbeid. 
 • Sørge for godt samarbeid innad i avdelingen, samt sørge for god samhandling med kommunene og andre eksterne samarbeidspartnere.
 • Gi veiledning og støtte til kolleger i alle yrkesgrupper.


Kvalifikasjoner

 • Psykologspesialist i rus og avhengighetspsykologi. 
 • Samt psykologer i spesialisering med erfaring fra fagområde. 


Personlige egenskaper

 • Har høyt faglig engasjement for pasienter i målgruppen.
 • Strukturert og har gode kommunikasjonsferdigheter.
 • Evne til å skape gode samarbeidsrelasjoner.
 • Trives med varierte arbeidsoppgaver. 
 • Personlig egnethet.


Vi tilbyr

 • Deltakelse i et spennende utviklingsarbeid i avdelingen.
 • Et aktivt fagmiljø.
 • Lønn etter avtale.
 • Konkurransedyktige betingelser.
 • Meget gode velferdstilbud.        


Kontaktinformasjon  

 • Halstein Oskarsen, avdelingssjef, tlf. 906 71 990 
 • Erling Christen Bakken, avdelingsoverlege, tlf. 970 42 288 
 • Sharon Ann Lauritzen, fagkonsulent-psyk, tlf. 32 86 17 63


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
29. mai 2022