Du er her

Psykologspesialist/psykolog/terapeut

ATV Bodø

Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) er et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner. Klientgruppen er voksne som utøver vold og hans eller hennes familie, noe som inkluderer arbeid med voldsutsatte voksne, ungdom og barn. Stiftelsen har 3 virksomhetsområder: a) behandling, b) kunnskapsformidling og c) forskning/fagutvikling. ATV driver 13 behandlingssentre i Norge, i tillegg til behandlingssamarbeid med ATV-kontorer i Norden. Stiftelsen har 83 ansatte, hovedsakelig psykologer og psykoterapeuter.

ATV Bodø søker psykologspesialist/psykolog/terapeut i 100 % fast stilling.

ATV Bodø ble opprettet i 2017. Kontoret består i dag av fire 100 % psykologstillinger. Kontoret har lokaler i Bodø sentrum.

ATV Bodø gir et behandlingstilbud til menn og kvinner som utøver vold i nære relasjoner og til kvinner, menn og barn som har blitt utsatt for vold i nære relasjoner. Behandlingstilbudet vil også kunne inkludere familiene og eventuelle partnere til de berørte. ATV arbeider kontinuerlig med å utvikle kunnskap og kompetanse på vold i nære relasjoner.

Hovedoppgaven for stillingen er knyttet til psykoterapeutisk arbeid med utøvere av vold i nære relasjoner og utsatte for vold i nære relasjoner. Behandlingen foregår individuelt og i gruppe. Vi vektlegger samarbeid med barnevernstjenesten, familievernet, krisesenteret og andre tilbud til barn og familier der det er aktuelt. Vi har i de senere årene arbeidet med å utvikle et familieperspektiv på vold i familien og dette er vårt faglige satsingsområde. ATV har som en del av sine oppgaver å drive med kunnskapsformidling og veiledning.

ATV Bodø søker en engasjert medarbeider som er motivert for kontinuerlig faglig oppdatering og deltagelse i et spennende landsdekkende faglig fellesskap. Erfaring fra psykoterapeutisk arbeid med vold i nære relasjoner og da særlig voksne utøvere er ønskelig, men annen behandlingserfaring vil også være relevant. Personlig egnethet og en helhetlig teamsammensetning vil bli vektlagt. Menn oppfordres til å søke.


Vi søker deg som:

  • Liker å være psykoterapeut
  • Synes arbeid med vold kan være en spennende terapeutisk utfordring
  • Trives med å jobbe i team
  • Har gode samarbeidsevner
  • Synes det er spennende å gi undervisning og veiledning
  • Har god arbeidskapasitet


Tiltredelse: 6. januar 2020 eller etter avtale.

Søknader sendes på e-post til: jobb@atv-stiftelsen.no

Spørsmål om stillingen rettes til leder ved ATV Bodø, psykologspesialist Silje Fredheim, tlf. 913 27 884, eller leder i ATV - region Øst, psykologspesialist Ragna Lundgaard, tlf. 416 11 003.

 

Søknadsfrist
14. november 2019