Du er her

Psykologspesialist/psykolog/annen terapeut

Sørlandet sykehus HF - DPS Lister, poliklinikk Farsund

- Trygghet når du trenger det mest Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på facebook

Vil du bli vår nye kollega? 

DPS Lister tilbyr tjenester innenfor psykisk helsevern for voksne, både dag- og døgnbehandling. Vi dekker de 6 vestligste kommunene i Vest-Agder. Opptaksområde er ca 36.000 innbyggere. DPS Lister har kliniske enheter i Farsund, Flekkefjord og Kvinesdal.

Ved vår poliklinikk vektlegger vi psykodynamisk tilnærming. Spesielt nevnes affektbevissthet og mentalisering. Vi er medlem i Nettverk for Personlighetsforstyrrelser.
Vårt team gir et behandlingstilbud til pasienter med allmennpsykiatriske tilstander, både ved gruppe- og individuell behandling. Teamet har spesialkompetanse på personlighetsforstyrrelse/gruppeterapibehandling, i tillegg til flere psykoterapiformer.

Fagutvikling og kollegial drøfting prioriteres høyt i enheten.

Vi har ledig:
- 100 %  st. 1 års vikariat som psykologspesialist/psykolog. Startdato etter avtale. Det vil være mulighet for forlengelse.

I tillegg har vi ledig vikariat i 10 mnd for helsepersonell med min 3 årig helsefaglig utdanning, relevant kompetanse og helst erfaring, med oppstart etter avtale

Stillingen er ved DPS Lister, poliklinikk Farsund.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.


Arbeidsoppgaver 

 • Utredning, diagnostisering og behandling av pasienter innen psykisk helsevern for voksne.
 • Bidra faglig gjennom veiledning i det daglige teamarbeid.
 • Delta i faglig utviklingsarbeid og planlegging.
 • Oppbygging av et godt psykologfaglig miljø i klinikken er høyt prioritert.


Kvalifikasjoner 

 • Norsk autorisasjon.
 • Erfaring er en fordel.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole må minimum ha bestått Bergenstesten eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden.


Personlige egenskaper 

 • Vi ønsker en medarbeider som har gode samarbeidsevner, liker å jobbe i tverrfaglig team og med variert psykiatrisk problematikk og som kan jobbe selvstendig.
 • Det er en forutsetning med gode relasjonsevner og kommunikasjonsferdigheter.
 • Personlig egnethet vektlegges.


Vi tilbyr 

 • Veiledning med psykologspesialist.
 • Gode kurs- og kompetansehevingsvilkår.
 • Et godt, engasjert fagmiljø i en spennende organisasjon.
 • Lønn etter avtale.
 • Kollegial drøfting.


Kontaktinformasjon: Magne Vegge, enhetsleder, tlf. 930 47 891.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
18. mai 2021