Du er her

Psykologspesialist/psykolog – vikariat i 2 år

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus tilbyr spesialisthelsetjeneste innen alderspsykiatri og demens og hovedfunksjonene er knyttet til følgende målgrupper:

 • Pasienter med demens og tilleggs symptomer som angst, depresjon, psykose og vesentlig omfang av atferdsvansker
 • Pasienter med uavklart demensdiagnose som er vanskelig å utrede innen kommunehelsetjenesten
 • Pasienter med psykiatrisk lidelse oppstått etter 65 år (affektive lidelser, angstlidelser, psykoser, suicidalitet)
 • Pasienter med hjerneorganiske lidelser med alvorlig forvirring (delir)
 • Pasienter med nevrodegenerative lidelser med kognitiv svikt og/eller psykiatriske symptomer (eks. Huntington)

Sykehuset på Askøy har en døgnavdeling som består av to lukkede poster for pasienter med demens og utfordrende adferd og en åpen post for pasienter med allmenn psykiatriske problemstillinger, til sammen 21 senger, samt en plass knyttet til problemstillinger relatert til Huntington sykdom på 10 senger. Vi har egen poliklinikk lokalisert ved Haraldsplass diakonale sykehus, Bergen.

Ved NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus trenger vi en ny kollega med faglig engasjement og interesse for vår pasientgruppe. NKS Olaviken har døgnposter med 21 sengeplasser på Askøy og en poliklinikk lokalisert på Haraldsplass Diakonale Sykehus i Bergen. Vi tilbyr i hovedsak utredning og behandling for alderspsykiatriske pasienter med affektive lidelser, psykoser og kognitiv svikt/demens, men også for yngre personer med kognitive symptomer og for personer med andre nevropsykiatriske symptomer som f.eks. ved Huntingtons sykdom. Vi legger vekt på faglig kompetanse, forskning og fagutvikling, samt et arbeidsmiljø som det er lett å trives i. Vi har et tverrfaglig miljø med spesialister i psykiatri, nevrologi og nevropsykologi, allmennlege, LIS, psykologer og psykiatriske sykepleiere/vernepleier.

Den ledige stillingen er i hovedsak knyttet til en åpen døgnpost med seks sengeplasser for alderspsykiatriske pasienter og psykologspesialisten vil også ha en teamleder funksjon for posten. Behandlere i døgnpostene arbeider i team og i stillingen vil det også inngå oppgaver knyttet mot andre døgnposter, samt poliklinisk/ambulant for- og ettervern av pasienter.

Stillingen er ledig fra 16.08.2021.


Arbeidsoppgaver 

 • Utredning og behandling, inkludert samarbeid med pårørende/pasientens nettverk og for-/ettervern av pasienter i posten
 • Samhandling med kommunehelsetjeneste og andre deler av spesialisthelsetjeneste
 • Medansvar for gode pasientforløp
 • Videreutvikling av arbeidsmetoder, fagkompetanse og rutiner i posten, i tett samarbeid med seksjonsleder og øvrig klinikkledelse
 • Veiledning og undervisning av andre fagpersoner

Utover disse «kjerneoppgaver», kan det etter behov og interesse være aktuelt med andre oppgaver:

 • Fag- og tjenesteutvikling, forskning
 • Deltagelse i ambulante tjenester


Kvalifikasjoner 

 • Norsk autorisasjon som psykolog
 • Vi ønsker primært å ansette en spesialist i klinisk voksenpsykologi, med vedtakskompetanse. Psykologspesialister med andre spesialiteter (eks eldrepsykologi, nevropsykologi) og psykologer som ennå ikke er spesialist kan likevel også søke på stillingen
 • Erfaring med alderspsykiatri/psykiske lidelser hos eldre, samt individuell-, gruppe- og miljøterapi er en fordel
 • Det er ønskelig med erfaring med kartlegging med nevropsykologiske tester
 • Personlige egenskaper blir vektlagt


Personlige egenskaper 

 • Trives med å jobbe i et tverrfaglig miljø og team
 • Egnet for en funksjon som teamleder
 • Fleksibel og liker nye utfordringer
 • Interesse for tjenesteutvikling for å tilpasse helsehjelpen til våre pasienters særegne behov og utfordringer 


Vi tilbyr 

 • Lønn etter avtale
 • Gode muligheter for egen faglig utvikling og fordypning
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Engasjert og kunnskapsrikt fagmiljø med fokus på tverrfaglighet og en helhetlig tilnærming til pasienten
 • Godt sosialt miljø
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv-bedrift (IA-bedrift)
 • Medlemskap i pensjonsordning i KLP, 2% pensjonstrekk, yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tjenestereiseforsikring


Kontaktinformasjon: Kathe Elise Skagen, seksjonsleder, døgn og Minna Hynninen, klinikksjef, tlf. 56 15 10 00 /55 38 18 80, e-post kia.minna.johanna.hynninen@olaviken.no

 

Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
16. april 2021