Du er her

Psykologspesialist/psykolog - Regionalt senter for kjønnsinkongruens barn og unge

BUP Kongsvinger poliklinikk, Psykisk helsevern og rusdivisjonen

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling. Tjenestestedet er imidlertid Akershus universitetssykehus HF og innbefatter alle sykehusets lokasjoner. Arbeidsgiver tar forbehold om endring av arbeidssted, arbeidsoppgaver og ansvarsområde ved behov.

«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon

Divisjon psykisk helsevern har ca. 1850 årsverk og består av sykehusavdelingene Akuttpsykiatri, Spesialpsykiatri og Alderspsykiatri, samt lokalbaserte tjenester ved fem distriktspsykiatriske sentre (DPS), Avdeling barn og unges psykiske helsevern (BUP) og Avdeling rus og avhengighet (ARA). Behandlingsstedene til de lokalbaserte tjenestene innen DPS, BUP og ARA er på Øvre Romerike, Nedre Romerike, Groruddalen, Follo og Kongsvinger. I tillegg har divisjonen en avdeling for voksenhabilitering og en forskningsavdeling.

BUP Kongsvinger har ledig en spennende stilling for en psykologspesialist/psykolog som ønsker å arbeide med barn og unge med kjønnsinkongruens. 

Regionalt senter for kjønnsinkongruens (RSKi) barn og unge, Akershus universitetssykehus HF, har som mål å utvikle et bredere tilbud til barn og unge med kjønnsinkongruens. Helse-Sør Øst har fordelt de regionale sentrene til Ahus og Sykehuset i Vestfold. For barn og ungdom er vi lokalisert i BUP Kongsvinger og BUP Tønsberg/ Larvik, for voksne er vi lokalisert i DPS Nedre Romerike og DPS Vestfold. Regionalt senter for kjønnsinkongruens barn og unge ved Ahus HF startet opp i januar 2021.

Barn og unge under 18 år, som ikke tilhører opptaksområdet til BUP Kongsvinger, skal fortsatt henvises til utredning / behandling ved lokal avdeling for barn og unges psykiske helsevern (BUP). Regionalt senter vil være et kompetansesenter som kan bistå lokale avdelinger for barn og unges psykiske helsevern og primærhelsetjenesten i regionen med drøftinger og råd. Regionen omfatter den nordøstlige delen av HSØ som er Ahus HF, Innlandet HF og Østfold HF.
Senteret skal på sikt også gi et tilbud til barn og unge 18 år som har behov for profesjonell hjelp knyttet til kjønnsidentitet, seksuell legning og kjønnsroller i hele regionen

Senteret samarbeider tett med alle avdelinger for barn og unges psykiske helsevern og førstelinjeneste i regionen, den nasjonal behandlingstjenesten for barn og unge med kjønnsinkongruens ved OUS, samt de regionale sentrene i Helse Vest, Helse Midt og Helse Nord.   
Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.


Arbeidsoppgaver
Psykologspesialisten/ psykologen vil delta i den videre etableringen og utviklingen av senteret, men i hovedsak ha utrednings- og behandlingsansvar for unge under 18 år hvor kjønnsinkongruens kan være den eneste henvisningsgrunn eller hvor den unge har sammensatte psykiske vansker, undervise og veilede andre fagpersoner om kjønnsinkongruens hos unge og drive samtalegrupper for ungdom med kjønnsinkongruens og deres nærstående. Vi er på utkikk etter en person med spesiell kompetanse og interesse for feltet.


Kvalifikasjoner

 • Fortrinnsvis ønskes psykologspesialist, men psykolog med lang erfaring tas i betraktning
 • Videreutdanning i systemisk familieterapi og/ eller psykoanalytisk/ psykodynamisk terapi er sterkt ønsket
 • Videreutdanning innen sexologi er en fordel, et minstekrav er at du er fortrolig med å snakke med ungdom om kjønn og seksualitet
 • Erfaring fra fagfeltet er en fordel
 • Erfaring med autismevansker og andre nevrotilstander er en fordel
 • Erfaring med og interesse for å drive samtalegrupper
 • Erfaring med og trives med å undervise og veilede andre fagpersoner i første- og andrelinjetjenesten
 • Interesse for fagutvikling og forskning


Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner på tvers av profesjon og yrkesgruppe
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Evne til selvstendig, strukturert og målrettet arbeid
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Ansvarsfull
 • Personlig egnethet, referanser og intervju vil bli vektlagt ved ansettelse
 • Minst to referanser bes oppgitt i søknaden


Vi tilbyr

 • Sentral beliggenhetGode velferdstilbud for ansatte
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud    
 • Du vil bli del av et arbeidsmiljø preget av hyggelige kollegaer, stor takhøyde, høy faglighet og sterkt faglig engasjement
 • En spennende stilling med utviklingsmuligheter
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet for hjemmekontor
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtaler


Kontaktinformasjon: Erik Wammer, seksjonsleder, tlf. 902 92 812, e-post eriwam@ahus.no
 

Lenke til annonsen
Søk på stillingen
 

Søknadsfrist
22. september 2023