Du er her

Psykologspesialist/psykolog Psykosepost B2

Helse Stavanger HF - Klinikk psykisk helsevern voksne, Avdeling affektiv og psykose

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no

Helse Stavanger HF skal så langt som mulig gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi ønsker å rekruttere medarbeidere uavhengig av kjønn med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiv for å bidra i spesialisthelsetjenesten.

Post B2 hører til avdeling affektiv psykose og har 12 døgnplasser. 9 plasser i åpen avdeling og 3 plasser i egen skjermingsavdeling. Målgruppen er pasienter med psykoselidelser. De fleste pasientene har behov for lengre innleggelser. Vi legger vekt på godt samarbeid med pårørende, kommune og andre som følger opp pasientene.

Stavanger Universitetssykehus er det tredje største akuttsykehuset i Norge og yter spesialisthelsetjeneste til nær 400 000 personer bosatt i Sør-Rogaland. Klinikk for psykisk helsevern består av de fire sykehusavdelingene akutt, affektiv psykose, alder og sikkerhet i tillegg til fire DPS beliggende i henholdsvis Stavanger, Sola, Sandnes og Egersund kommune. Alle DPS’ene har døgnposter og allmennpsykiatriske poliklinikker.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.


Arbeidsoppgaver

 • Oppfølging av pasienter med alvorlige psykiske lidelser, i hovedsak schizofreni/psykose. Dette innebærer å vurdere, utrede og behandle pasienter
 • Delta i tverrfaglige team
 • Samarbeide med pårørende, kommune og andre instanser
 • Vedtaksansvar
 • Vurdere og dokumentere pakkeforløp
 • Veiledning. 


Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som psykolog. Psykologspesialister må ha godkjenning som spesialist i klinisk psykologi
 • God kjennskap til psykisk helsevernloven og erfaring med vurdering av samtykkekompetanse
 • Erfaring med vurdering og behandling av  pasienter med alvorlige psykiske lidelser, vilkår for tvunget psykisk helsevern og behandling uten eget samtykke
 • Evne til effektiv bruk av dataverktøy for dokumentasjon. For tiden DIPS og Meona
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten eller annen norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå


Personlige egenskaper

 • Motivasjon og interesse for arbeid med pasientgruppen
 • Evne til å kommunisere godt med pasienter, medarbeidere og samarbeidspartnere
 • Nøyaktig, fleksibel og strukturert
 • God arbeidskapasitet
 • Personlig egnethet vektlegges


Vi tilbyr

 • Lønn iht. overenskomst
 • Engasjerte og inkluderende kolleger
 • God pensjonsordning
 • Yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tjenesteforsikring
 • Vi jobber aktivt med inkluderende arbeidsliv
 • Gode velferdsordninger som bl.a. bedriftsidrettslag og turgruppe


Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.
 

Kontaktinformasjon: Rolf Høines, leder B2, tlf. 993 37 781


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
31. juli 2022