Du er her

Psykologspesialist/psykolog med ledererfaring

Stiftelsen Alternativ til Vold Oslo

Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) er et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner. Stiftelsen har behandling, kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling som sitt hovedmandat. ATV har 15 behandlingssentre i Norge. Klientgruppen er i hovedsak voksne som utøver vold, og deres familie. Stiftelsen har 90 ansatte, hovedsakelig psykologer.

ATV Oslo søker ny leder:
Psykologspesialist/psykolog med ledererfaring søkes til 100 % fast stilling
 


ATV er en privat stiftelse i vekst med et viktig samfunnsoppdrag. I ATV vil du ta del i en sterk faglig organisasjon som legger stor vekt på fagutvikling. ATV Oslo er stiftelsens første kontor og har arbeidet med vold i over 30 år. ATV Oslo gir et behandlingstilbud til mennesker som utøver vold i nære relasjoner og til hans eller hennes familie. ATV har som faglig satsingsområde å videreutvikle familiearbeidet knyttet til vold i familien. Fokus på de voksnes foreldrekompetanse inngår som en viktig del av behandlingstilbudet. Vi vektlegger samarbeid med barnevernstjenesten, familievernet, krisesenteret og andre tilbud til voksne, barn og familier der det er aktuelt. Kontoret har nylig fått tilskudd til et prosjekt som ligger til klinikken og som innebærer samarbeid med barnevernet i en av Oslos bydeler. ATV Oslo har til sammen 9 psykologstillinger samt en merkantil.  Ansatte i ATV har i tillegg til klinikk også oppgaver knyttet til undervisning og veiledning.

Vi søker en leder som har et spesifikt ønske om å lede den videre utviklingen av kontoret. Leder må være en trygg og erfaren fagperson som kan bidra inn i det kliniske arbeidet på lik linje med resten av teamet. I tillegg til lederoppgavene vil stillingen innebære psykoterapeutisk behandling av utøvere av vold i nære relasjoner, individuelt eller i grupper. Erfaring fra arbeid med vold i nære relasjoner er ønskelig, men erfaring fra annen psykoterapeutisk behandling er også relevant. Søkere må ha et eksplisitt ønske om å lære mer om vold og behandling. Personlig egnethet vektlegges.

Vi ønsker en person med gode samarbeidsevner og som ønsker å by på seg selv. Ledererfaring er nødvendig. Formell lederkompetanse er ønskelig, men ikke et krav. Lederopplæring vil bli gitt. Kontorleder rapporterer til regionleder.


Vi søker deg som:

  • Liker å være både leder og psykoterapeut
  • Liker å jobbe i team
  • Ønsker å bidra til struktur og retning i det faglige utviklingsarbeidet
  • Er løsningsorientert og ønsker å bidra inn i en ubyråkratisk og spennende organisasjon i vekst
  • Ønsker å bidra aktivt inn i en velfungerende kontorledergruppe


Vi tilbyr en spennende lederstilling i en utviklingsorientert kunnskapsorganisasjon, lederopplæring og veiledning og gode personalordninger.

Søknader sendes via Finn.no: https://www.finn.no/job/management/ad.html?finnkode=221203219

Tiltredelse etter avtale.


Spørsmål om stillingen rettes til regionleder i Øst/Nord, psykologspesialist Ragna Lundgaard, mobil 416 110 03.

 

Søknadsfrist
21. juni 2021